[ MENU DODATKOWE ]Zakład Teorii Eksperymentu i Biometrii

20-612 Lublin ul. Głęboka 28
tel. 81-531-96-20
e-mail: izabela.kuna@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

Pracownicy

Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Mirosława Wesołowska-Janczarek, profesor emerytowany, tel. 81-531-96-29