[ MENU DODATKOWE ]Pracownia Teorii Eksperymentu i Biometrii

20-612 Lublin ul. Głęboka 28
tel. 81-531-96-26
e-mail: urszula.bronowicka@up.lublin.pl
Kierownik: dr Urszula Bronowicka-Mielniczuk, adiunkt badawczo-dydaktyczny
tel. 81 531 96 26
e-mail: urszula.bronowicka@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

Pracownicy

Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Mirosława Wesołowska-Janczarek, profesor emerytowany, tel. 81-531-96-29