[ MENU DODATKOWE ]Zakład Instrumentalnej Analizy Żywności

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: dr hab. Piotr Domaradzki, profesor uczelni
tel.
e-mail: piotr.domaradzki@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie uczelni

    Adiunkci

    Asystenci

    Pozostali pracownicy