[ MENU DODATKOWE ]Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: dr hab. Bożena Kiczorowska, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-69-15
e-mail: bozena.kiczorowska@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

    Adiunkci

    Asystenci

    Profesorowie emerytowani