[ MENU DODATKOWE ]Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
Kierownik: dr hab. Halina Lipińska, profesor uczelni badawczo - dydaktyczny
tel. 81-445-60-90
e-mail: halina.lipinska@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie uczelni

    Adiunkci