srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Aktualności

30.09.2020

Szanowni studenci i doktoranci uprzejmie informujemy o uruchomieniu


„Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów” w związku z podjęciem Uchwały nr 340/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej  w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r.,poz.5224).


Informujemy, iż wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2020/2021, zgodnie ze wzorem określonym zarządzeniem nr 47/10/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 października 2019 r. będą przyjmowane w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin przy ul. Narutowicza 37/39, w terminie od 1 do 31 października 2020 r, w godzinach od 7.30 do 15.30.


Powyższa uchwała wraz z innymi dokumentami dot. Programu dostępna jest na stronie Urzędu Miasta Lublin pod adresem https://www.lublineu/mieszkancy/edukacja/dla-studenta w zakładce Program stypendialny dla studentów i doktorantów.
 


« wstecz