srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Aktualności


Rada ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiła Konkurs o Nagrodę Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce.
 
Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych prac magisterskich z wyżej wymienionego zakresu.
 
Zgłoszenia prac do Konkursu mogą dokonywać:
autorzy prac magisterskich po uzyskaniu pozytywnej opinii promotora;
promotorzy, za zgodą autora;
uczelnie, za zgodą autora.
 
Prace magisterskie na Konkurs należy nadsyłać w terminie do dnia 31 marca 2020 roku na adres siedziby Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniem uczestnika konkursu [pobierz].
 
Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie obronione na uczelniach wyższych mających swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie między dniem 1 stycznia 2015 roku, a dniem 31 stycznia 2020 roku.
 
Warunki uczestnictwa oraz szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu [pobierz].
 
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne.
 
Wszelkie zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: malgorzata.maslana@prezydent.pl
 
Informacje dostępne są także w serwisie internetowym www.prezydent.pl
 


« wstecz