Menu

Rekrutacja letnia

22.07.2019


 

 

TRWA REKRUTACJA KANDYDATÓW NA STUDIA I NABÓR

 

Na kierunek weterynaria – studia niestacjonarne internetowa rejestracja kandydatów trwa do 18 sierpnia 2019 r. (pierwszy nabór). Ogłoszenie wyników 20 sierpnia 2019 r.

 

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-66-27

 

 


 

 

 

TRWA DRUGI NABÓR KANDYDATÓW NA STUDIA

 

 

Internetowa rejestracja kandydatów na wymienione poniżej kierunki studiów trwa do 17 WRZEŚNIA 2019 r. za wyjątkiem kierunku hipologia i jeździectwo, na który  rekrutacja trwa

do 13 września 2019 r.

 

 

 

 

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

 

 

 1. Wydział Agrobioinżynierii - bioinżynieria, ekonomia, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, leśnictwo, rolnictwo, turystyka i rekreacja

 

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-68-43

 

 

 1. Wydział Medycyny Weterynaryjnej –  analityka weterynaryjna

 

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445 – 66-27

 

 

 1. Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana, biologia, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, ochrona środowiska, mleczarstwo, pielęgnacja zwierząt i animaloterapia, biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, zootechnika

 

Hipologia i jeździectwo – rejestracja trwa do 13 września 2019 r.; kandydatów obowiązuje sprawdzian z kontaktu z koniem w dniu 16 września 2019 r. o godzinie 9.00 w Gospodarstwie Doświadczalnym Felin ul. Doświadczalna 45

 

 

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-65-01

 

 

 

 1. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – architektura krajobrazu, ogrodnictwo, sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne, zielarstwo i fitoprodukty

 

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-60-95

 

 

 1.  Wydział Inżynierii Produkcji – ekoenergetyka, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria rolnicza i leśna, transport i logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji

 

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-61-04

 

 

 1. Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii – biotechnologia, gastronomia i sztuka kulinarna, technologia żywności i żywienie człowieka

 

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-68-61

 

 


 

 

STUDIA NIESTACJONARNE PIERSZEGO STOPNIA

 

 

 1. Wydział Agrobioinżynierii - leśnictwo, rolnictwo

 

 1. Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki  – biologia, biokosmetologia, behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona środowiska, pielęgnacja zwierząt i animaloterapia

 

 1. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – ogrodnictwo, zielarstwo i fitoprodukty

 

 1.  Wydział Inżynierii Produkcji – ekoenergetyka, inżynieria rolnicza i leśna, geodezja i kartografia, inżynieria chemiczna i procesowa, transport i logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 1. Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii – dietetyka, gastronomia i sztuka kulinarna, technologia żywności i żywienie człowieka

 

 


 

 

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

 

 

 1. Wydział Agrobioinżynierii - turystyka i rekreacja

 

 


 

 

STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

 

 

 1. Wydział Agrobioinżynierii - gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, rolnictwo

 

 1. Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – biologia (specjalność biologia stosowana), behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

 

 1. Wydział Inżynierii Produkcji - zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 1. Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii – technologia żywności i żywienie człowieka

 

 

 

 

Szczegółowych informacji udzielają sekretariaty Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych