Menu

Rekrutacja letnia

10.07.2019


 

Informacje dotyczące rekrutacji:

e-mail: rekrutacja@up.lublin.pl

tel. 81 445 68 85

 

 

Informacje w języku ukraińskim:

e-mail:  rekrutacja.ua@up.lublin.pl

tel. 81 445 66 91

 


 

 

K O N T A K T

do Sekretariatów Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych UP w Lublinie

 

 
SEKRETARIATY WYDZIAŁOWYCH KOMISJI REKRUTACYJNYCH
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
pracują od 1 lipca do 25 września 2019 r. w godz. 8:00 - 16:00
 
 
1. WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
Kierunki studiów: agrobiznes, bioinżynieria, ekonomia, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, leśnictwo, rolnictwo, towaroznawstwo, turystyka i rekreacja, zarządzanie zasobami Ziemi
AGRO II sala 102 ul. Akademicka 15
Tel. (81) 445 - 68 - 43
e-mail: rekrutacja.wa@up.lublin.pl
 
2. WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
Kierunek studiów: weterynaria, analityka weterynaryjna
AGRO II sala 105 ul. Akademicka 15
Tel. (81) 445 - 66 - 27
e-mail: rekrutacja.wet@up.lublin.pl
 
3. WYDZIAŁ BIOLOGII, NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI
Kierunki studiów: aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana, behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, bezpieczeństwo i higiena pracy, biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, biokosmetologia, biologia, hipologia i jeździectwo, mleczarstwo, pielęgnacja zwierząt i animaloterapia, ochrona środowiska, zootechnika
AGRO II sala 102 ul. Akademicka 15
Tel. (81) 445 - 65 - 01
e-mail: rekrutacja.wbhz@up.lublin.pl
 
4. WYDZIAŁ OGRODNICTWA i ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Kierunki studiów: architektura krajobrazu, ogrodnictwo, zielarstwo i fitoprodukty, sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne
AGRO II sala 106 ul. Akademicka 15
Tel. (81) 445- 60 - 95
e-mail: rekrutacja.ogr@up.lublin.pl
 
5. WYDZIAL INŻYNIERII PRODUKCJI
Kierunki studiów: ekoenergetyka, geodezja i kartografia, inżynieria
chemiczna i procesowa, inżynieria przemysłu spożywczego, inżynieria
rolnicza i leśna, transport i logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji
AGRO II sala 103 ul. Akademicka 15
Tel. (81) 445 - 61 - 04
e-mail: rekrutacja.wip@up.lublin.pl
 
6. WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII
Kierunki studiów: biotechnologia, dietetyka, gastronomia i sztuka
kulinarna, technologia żywności i żywienie człowieka
AGRO II sala 104 ul. Akademicka 15
Tel. (81) 445 - 68 - 61

 

e-mail: rekrutacja.nozib@up.lublin.pl