wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Publikacje dydaktyczne i monografie

« wstecz

 

Oddziaływanie ekstraktów roślinnych na drobnoustroje

Anna Krzepiłko, Monika Kordowska-Wiater, Bożena Sosnowska, Monika Pytka

Lublin 2020, ISBN 978-83-7259-325-2 on-line, ss. 112

DOI: 10.24326/mon.2020.4

otwarty dostęp

   

Przewodnik do ćwiczeń z biotechnologii leśnej
pod red. Krzysztofa Kowalczyka, autorzy: Krzysztof Kowalczyk,

Magdalena Sozoniuk, Katarzyna Masternak, Jacek Gawroński,

Katarzyna Głębocka, Magdalena Dyduch-Siemińska
Lublin 2020, ISBN 978-83-7259-313-9, ss. 119, cena 32,-

 

Publikację można kupić także w wersji elektronicznej w serwisie IBUK.PL:
https://www.ibuk.pl/szukaj/list/biotechnologia_le%C5%9Bna.html

ISBN 978-83-7259-314-6 on-line

   

Behawior zwierząt

pod redakcją Iwony Janczarek i Mirosława Karpińskiego

2019, wyd. I, ISBN 978-83-7259-302-3, ss. 336, cena 48,-

 
   

English for Food Sciences and Biotechnology. Specialised Terminology
Elżbieta Atkinson, Dorota Szewczuk

2019, wyd. I, ISBN 978-83-7259-301-6, ss. 126, cena 28,-

   

Przewodnik do ćwiczeń z hodowli i chowu świń
pod redakcją Marka Babicza

2019, wyd. I, ISBN 978-83-7259-305-4, ss. 108, cena 22,-

   

Współczesne badania nad stanem środowiska
i leczniczym wykorzystaniem roślin

pod red. Mirosławy Chwil i Michała M. Skoczylasa 

Lublin 2019, ISBN 978-83-7259-310-8 on-line,  ss. 146 

DOI: 10.24326/mon.2019.2

otwarty dostęp

   

Polskie rolnictwo wobec wyzwań współczesności

Tom 1. Wymiar ekonomiczno-strukturalny

Anna Nowak, Tomasz Kijek, Artur Krukowski

Lublin 2019, ISBN 978-83-7259-307-8 on-line, ss. 118

otwarty dostęp

   

Polskie rolnictwo wobec wyzwań współczesności

Tom 2. Wymiar społeczny i środowiskowy

Armand Kasztelan, Anna Nowak, Barbara Bujanowicz-Haraś

Lublin 2019, 978-83-7259-309-2 on-line, ss. 129

otwarty dostęp

   

Rasy rodzime w ochronie przyrody i produkcji żywności prozdrowotnej
pod redakcją Tomasza M. Gruszeckiego, Andrzeja Junkuszewa

2019, wyd. I, ISBN 978-83-7259-304-7, ss. 263

 

   

Zbiór testów z biochemii

pod red. Witolda Kędzierskiego, autorzy: Krzysztof Kowalik, Mateusz Kopeć, Sylwia Sajdak

oprac. graf. wzorów i przemian: Michał Danielak

Lublin 2019, ISBN 978-83-7259-290-3 on-line, ss. 170, cena 16,-

 

https://www.ibuk.pl/fiszka/202242/zbior-testow-z-biochemii.html

ISBN 978-83-7259-291-0 on-line

   

Choroby zakaźne zwierząt łownych z zarysem biologii
pod redakcją Zdzisława Glińskiego i Krzysztofa Kostro

2019, wyd. 1, ISBN 978-83-7259-284-2, 
ss. 200, cena 43,-

 
   

Presja wizualna jako problem audytu krajobrazowego

Szymon Chmielewski, Tadeusz J. Chmielewski, Agnieszka Kułak

ISBN 978-83-7259-276-7, ss. 144, cena 38,-

 

   

Maszyny do osłaniania folią zakiszanych pasz

pod redakcją V. Adamchuka 

2019, wyd. I, ISBN 978-83-7259-277-4, ss. 179, cena 43,-

 

   

Aktualne problemy w produkcji zwierzęcej,  seria „Środowisko – Zwierzę – Produkt”

pod red. Witolda Habuza i Bożeny Nowakowicz-Dębek 

2018, ISBN 978-83-7259-281-1 on-line, ss. 180

otwarty dostęp

 

 
   

Biogospodarka i środowisko, seria „Środowisko – Zwierzę – Produkt”

pod red. Bożeny Nowakowicz-Dębek i Witolda Chabuza 

2018, ISBN 978-83-7259-280-4 on-line, ss. 120

otwarty dostęp

 

 
   

Genetyka i hodowla roślin z elementami biotechnologii

Jadwiga Żebrowska 

2018, wyd. I, ISBN 978-83-7259-265-1, ss. 154, cena 32,-

 
   

Dermatologia koni

pod redakcją Iwony Taszkun i Krzysztofa Lutnickiego

2018, wyd. I, ISBN 978-83-7259-269-9, ss. 124, cena 32,-

 

   

Podstawy rachunkowości finansowej. Zbiór zadań
Anna Kobiałka, Renata Kubik

wyd. I, 2017, ISBN 978-83-7259-268-2, ss. 99, cena 15,-

 
   

Nowoczesne rozwiązania marketingowe na rynku produktów konsumpcyjnych

Agnieszka Izabela Baruk, Sebastian Białoskurski, Anna Goliszek, Anna Iwanicka, Agnieszka Komor, Grzegorz Wesołowski

2017, wyd. I, ISBN 978-83-7259-261-3, ss. 188, cena 34,-

 

 

 

   

Monitorowanie zagrożeń, seria „Środowisko – Zwierzę – Produkt”

pod redakcją Bożeny Nowakowicz-Dębek i Witolda Chabuza, 2017, wyd. I, ISBN 978-83-7259-262-0, ss. 84, cena 23,-

Monitorowanie zagrożeń, seria „Środowisko – Zwierzę – Produkt”
   

Jakość surowców pochodzenia zwierzęcego, seria „Środowisko – Zwierzę – Produkt”

pod redakcją Bożeny Nowakowicz-Dębek i Witolda Chabuza, 2017, wyd. I, ISBN 978-83-7259-263-7, ss. 130, cena 29,-

 

 

Jakość surowców pochodzenia zwierzęcego, seria „Środowisko – Zwierzę – Produkt”
   

Ochrona zdrowia człowieka w zoonozach zwierząt łownych

Zdzisław Gliński, Krzysztof Kostro, Krzysztof Szkucik, Zbigniew Bełkot, wyd. I, 2017, ISBN 978-83-7259-264-4, ss. 168, cena 39,-

Ochrona zdrowia człowieka w zoonozach zwierząt łownych
 

 

The Role of Agriculture in Territorial Identity and Competitiveness of Rural Areas

pod redakcją Anety Jarosz-Angowskiej, 2017, wyd. I, ISBN 978-83-7259-255-2, ss. 124, cena 27,-

The Role of Agriculture in Territorial Identity and Competitiveness of Rural Areas
   

Zmienność morfologiczna nasion wybranych gatunków flory segetalnej Polski

Paweł Gierasimiuk, Ewa Kwiecińska-Poppe, Mieczysław Bojarczyk, Sylwia Andruszczak, Edward Pałys, Marian Wesołowski, Krzysztof Różyło, Piotr Kraska, 2017, wyd. I, ISBN 978-83-7259-242-2, ss. 92, cena 47,-

   

Mało znane gatunki drzew i krzewów owocowych z rodziny różowatych - nakład wyczerpany

Iwona Szot, Paweł Michalski, Paweł Szot, Paweł Krawiec, Tomasz Lipa, wyd. I, 2017, ISBN 978-83-7259-250-7, ss. 177, cena 34,-

Mało znane gatunki drzew i krzewów owocowych z rodziny różowatych
   

Słonecznik bulwiasty (Heliantus tuberosus L.). Biologia, hodowla, znaczenie użytkowe

Barbara Sawicka, 2016, wyd. I, ISBN 978-83-7259-252-1, ss. 224, cena 35,-

   

Biogospodarka jako szansa rozwoju regionów peryferyjnych

Anna Nowak, Armand Kasztelan, Tomasz Kijek, Anna Kobiałka, Artur Krukowski, Anna Matras-Bolibok, 2016, wyd. I, ISBN 978-83-7259-237-8, ss. 130, cena 36,-

Biogospodarka jako szansa rozwoju regionów peryferyjnych
   
   

Vademecum chorób zakaźnych i pasożytniczych bydła

Krzysztof Kostro, Zdzisław Gliński, 2016, ISBN 978-83-7259-254-3, ss. 145, cena 30,-

Vademecum chorób zakaźnych i pasożytniczych bydła
   

Przewodnik do ćwiczeń z fizycznych podstaw naturalnych źródeł energii

Krzysztof Kornarzyński, 2016, ISBN 978-83-7259-248-4, ss. 220, cena 25,-

Przewodnik do ćwiczeń z fizycznych podstaw naturalnych źródeł energii
   

Świnie gołębskie – puławskie. 90 lat hodowli (1926–2016)-nakład wyczerpany

pod redakcją Marka Babicza, 2016, ISBN 978-83-7259-246-0, ss. 139, cena 29,-

Świnie gołębskie - puławskie
   

Gospodarowanie w ogrodnictwie. Ekonomika - Organizacja - Zarządzanie

pod redakcją Eugenii Czernyszewicz, 2016, ISBN 978-83-7259-245-3, ss. 228, cena 35,-

Gospodarowanie w ogrodnictwie

 

 

Antropotechnika pojazdu w eksploatacji polowej i transporcie żywności

Zbigniew Burski, Jacek Wasilewski, 2016, ISBN 978-83-7259-242-2, ss. 198, cena 43,-

Antropotechnika pojazdu w eksploatacji polowej i transporcie żywności
   

Wzrost i rozwój młodników sosnowych (Pinus sylvestris L.) 
na gruntach zdegradowanych przy Zakładach Azotowych 
„Puławy” S.A.

pod redakcją Tadeusza Węgorka i Elżbiety Jolanty Bielińskiej
wyd. I, 2015, ISBN 978-83-7259-241-5, ss. 160, cena 25,-

Wzrost i rozwój młodników sosnowych (Pinus sylvestris L.)
   
Funkcjonowanie wybranych ogniw łańcucha żywnościowego w Polsce w kontekście rozwoju biogospodarki
Katarzyna Domańska, Agnieszka Komor, Artur Krukowski, Anna Nowak 
wyd. I, 2015, ISBN 978-83-7259-237-8, ss. 150, cena 35,10
Funkcjonowanie wybranych ogniw łańcucha żywnościowego w Polsce w kontekście rozwoju biogospodarki
   
Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. III. Choroby zakaźne zwierząt futerkowych 
pod red. K. Kostro i Z. Glińskiego, 2015, ISBN 978-83-7259-230-9
ss. 478, cena 52,20
Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. III. Choroby zakaźne zwierząt futerkowych
   

Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i mikrobiologii żywności

Ewa Kisielewska, Monika Kordowska-Wiater, wyd. III zmienione i rozszerzone, 2015, ISBN 978-83-7259-234-7, ss. 206, cena 20,70

Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i mikrobiologii żywności
   

Statystyczne sterowanie procesem. Wykłady i ćwiczenia

Izabela Kuna-Broniowska, Urszula Bronowicka-Mielniczuk, wyd. I, 2015, ss. 254, cena 35,10

Statystyczne sterowanie procesem. Wykłady i ćwiczenia
   
Finanse i uproszczona księgowość w przedsiębiorstwach turystycznych
Anna K. Mazurek-Kusiak, wyd. I, 2014, ss. 148, cena 35,10
Zobacz więcej
   
Uprawa roli i roślin z elementami herbologii 
M. Błażewicz-Woźniak, T. Kęsik, M. Konopiński, wyd. I, 2014, ss. 303, cena 52,-
Zobacz więcej
   
Technika cieplna. Wybrane zagadnienia
pod redakcją Dariusza Dzikiego, wyd. I, 2014, ss. 109, cena 21,60
Technika cieplna
   
Hodowla i chów świń 
pod redakcją Marka Babicza, wyd. I, 2014, ss. 296, cena 60,-
Hodowla i chów świń
   

Zbiór zadań i pytań z genetyki 
pod red. Grażyny Jeżewskiej-Witkowskiej; autorzy: G. Jeżewska-Witkowska, M. Lorkiewicz, J. Tarkowski, M. Gryzińska, M. Piech, I. Rucińska-Rozempolska, B. Ślaska, wyd. I, 2014, ss. 168,

cena 32,-

Zbiór zadań z genetyki
   

Gospodarowanie energią, surowcami i materiałami w logistyce produkcji zakładów piwowarskich

Zbigniew Burski, Jacek Wasilewski, 2014, ISBN 978-83-7259-229-3, ss. 89, cena 28,-

Gospodarowanie energią, surowcami i materiałami w logistyce produkcji zakładów piwowarskich
   

Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. I. Choroby zakaźne bydła

redakcja naukowa Krzysztof Kostro i Zdzisław Gliński, 2013, ISBN 978-83-7259-216-3, ss. 333,

cena 38,40

Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. I. Choroby zakaźne bydła
   

Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. II. Choroby zakaźne owiec i kóz

redakcja naukowa Krzysztof Kostro i Zdzisław Gliński, 2014, ISBN 987-83-7259-223-1, ss. 208,

cena 35,10

Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. II. Choroby zakaźne owiec i kóz
   
Wirusologia. Przewodnik do ćwiczeń
Łukasz Adaszek, Jerzy Ziętek, Beata Dzięgiel, Stanisław Winiarczyk, wyd. I, 2013, ss. 70, cena 14,-
Wirusologia. Przewodnik do ćwiczeń
   
Agrobiotechnologia
pod redakcją Krzysztofa Kowalczyka, wyd. I, 2013, ss. 222, cena 48,30
Agrobiotechnologia
   
System zarządzania jakością w organizacji. Funkcjonowanie, doskonalenie, dokumentowanie 
Eugenia Czernyszewicz, wyd. I, 2013, ss. 177, cena 32,20
System zarządzania jakością w organizacji
   

 

 

WZNOWIENIA

 

 

 

Szkodniki roślin ogrodniczych. Zeszyt do ćwiczeń
pod redakcją Bożeny Łagowskiej; autorzy: M. Gantner, K. Golan, E. Górska-Drabik, K. Kmieć, I. Kot, B. Łagowska, J. Napiórkowska-Kowalik, wyd. II zmienione, 2016, ISBN 978-83-7259-244-6, cena 20,-

Szkodniki roślin ogrodniczych. Zeszyt do ćwiczeń
   
   
Mikrobiologia rolnicza. Przewodnik do ćwiczeń
S. Jezierska-Tys, M. Frąc, wyd. II poprawione i uzupełnione, 2009, cena 6,60
Mikrobiologia rolnicza
   
Przewodnik do ćwiczeń z mikrobiologii
K. Gostkowska, A. Szwed, H. Iglik, wyd. VI, 2009, cena 4,20
Przewodnik do ćwiczeń z mikrobiologii
   
Zarys osteologii zwierząt domowych
W. Lutnicki, wyd. XI, 2016, cena 30,-
Zarys osteologii zwierząt domowych
   

 

INNE

 

 

 

Aerobiologia
pod red. E. Weryszko-Chmielewskiej, wyd. I, 2007, cena 6,50

 

 Zobacz więcej

Agrotechnika i jakość cech roślin uprawnych 
pod red. B . Sawickiej, wyd. I, 2001, cena 4,50

 

 Zobacz więcej

Angielsko-polski, polsko-angielski słownik statystyki 
matematycznej i teorii eksperymentu
 
W. Oktaba, J. Mielniczuk, U. Bronowicka -Miel niczuk, wyd. I, 2004, cena 4,50

 

 Zobacz więcej

Białka ostrej fazy u zwierząt
pod red. K . Kostro i Z. Glińskiego, wyd. I, 2003, cena 4,50

 

 Zobacz więcej

Chemia ogólna i biochemia zwierząt. Przewodnik do ćwiczeń
M. Kankofer, J. Wierciński, wyd. I, 2008, cena 5,40

 

 Zobacz więcej

Chemia ogólna w zadaniach
M. Bojanowska, R. Czeczko, P. Muszyński, A. Skrzypek, wyd. I, 2007, cena 2,50

 

 Zobacz więcej

Chemia organiczna
J. Piotrowski, I. Jackowska, wyd.  II, 2011, ss. 320, cena 13,-

 

 Zobacz więcej

Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i analityczne -nakład wyczerpany
pod red. T. Filipka, wyd . I, 2006, cena 35,-

 

 Zobacz więcej

Choroby kolkowe koni. Etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie zachowawcze
E. Madej, T. Riha, K. Lutnicki, wyd. II, 2017, cena 24,-

 

 Zobacz więcej

Choroby zakaźne i parazytozy trzody chlewnej
K. Kostro, Z. F. Gliński, E.G. Grela, Z. Grądzki, A. Kopczewski 
wyd. I, 2008, cena 12,80

 

 Zobacz więcej

Choroby zakaźne zwierząt. Cz. I. Epizootiologia ogólna -nakład wyczerpany
pod red. Z. Glińskiego, wyd. II, 2002, cena 22,-

 

 Zobacz więcej

Choroby zakaźne zwierząt. Cz. II. Grzybice -nakład wyczerpany
pod red. Z. Glińskiego, wyd. I, 2000, cena 23,-

 

 Zobacz więcej

Choroby zakaźne zwierząt. Cz. III. Choroby trzody chlewnej 
z elementami zoonoz

Z. Gliński, K. Kostrowyd. I, 2004, cena 4,50

 

 Zobacz więcej

Ćwiczenia z fizjologii roślin dla studentów akademii rolniczych -nakład wyczerpany
Z.K. Blamowski, E. Borowski, wyd. III uzupełnione, 2006, cena 10,-

 

 Zobacz więcej

Ćwiczenia z gleboznawstwa dla studentów wydziałów rolniczych -nakład wyczerpany
Praca zbiorowa pod red. R. Turskiego, wyd. V, 2008, cena 15,-

 

 Zobacz więcej

Diagnostyka i zwalczanie inwazji pasożytów u zwierząt -nakład wyczerpany
J. L. Gundłach, A. B. Sadzikowski, wyd. V, 2005, cena 26,-

 

 Zobacz więcej

Energetyka rolnictwa - wybrane zagadnienia -nakład wyczerpany
K.A. Dreszer, I.J. Niedziółka, wyd. I, 2002, cena 35,-

 

 Zobacz więcej

Epidemiologia weterynaryjna 
Z. Gliński, K. Kostro, J. Furmaga, wyd. I, 2002, cena 4,50 

 

 Zobacz więcej

Grafika inżynierska w ochronie środowiska, architekturze krajobrazu i planowaniu przestrzennym. Tom I
Sz. Chmielewski, T.J. Chmielewski, A. Mazur, wyd. I; 2009, cena 12,-

 

 Zobacz więcej

Higiena środowiska zwierząt hodowlanych 
L. Tymczyna, A. Chmielowiec-Korzeniowska, wyd. I, 2002, cena 4,50

 

 Zobacz więcej

Identyfikacja koni -nakład wyczerpany
A. Stachurska, wyd. I, 2002, cena 45,-

 

 Zobacz więcej

Język angielski. Teksty dla studentów medycyny weterynaryjnej 
A. Matuszak-Król, J. Król, wyd. I, 2003, cena 7,20

 

 Zobacz więcej

Komputerowe systemy doradztwa w produkcji roślinnej i zwierzęcej
Z. Siarkowski, A. Marczuk, wyd. I, 2002, cena 

 

 Zobacz więcej

Komputerowy zapis konstrukcji 2D i 3D w systemie AutoCad - nakład wyczerpany
Z. Krzysiak, wyd. I, 2010, cena 39,-

 

 Zobacz więcej

Kształtowanie jakości i standaryzacja surowców roślinnych
pod redakcją Aleksandry Badory, wyd. I, 2012, ss. 272, cena 40,80

 

 Zobacz więcej

Maszyny do formowania bel cylindrycznych
Janusz Nowak, wyd. I, 2013, ss. 155, cena 56,-    

 

 Maszyny do formowania bel cylindrycznych

Maszyny rolnicze - nakład wyczerpany
K. Dreszer i in., wyd. II, 2003

 

 Zobacz więcej

Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych
pod redakcją Zygmunta Litwińczuka, wyd. I, 2011, ss. 246, cena 27,-

 

 Zobacz więcej

Mikozy i mikotoksykozy zwierząt 
pod red. Z. Glińskiego, K. Kostro, M. Gajęckiego
wyd. I, 2011, ss. 296, cena 32,50

 

 Zobacz więcej

Motoryzacyjne zanieczyszczenia środowiska 4,50
J. Merkisz, W. Piekarski, T. Słowik, 2006, cena