[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

10.04.2018

 

14 kwietnia 2018 r. /sobota/ o godz. 10.00 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbędzie się uroczystość nadania godności Honorowego Profesora  prof. dr hab. Zbigniewowi Dobrzańskiemu z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W trakcie tej samej uroczystości odbędzie się wręczenie dyplomów ukończenia studiów tegorocznym Absolwentom Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.

 

PROGRAM:

 • Hymn państwowy
 • Otwarcie uroczystości i powitanie Gości
 • Wystąpienie JM Rektora, Prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka
 • Nadanie prof. dr hab. Zbigniewowi Dobrzańskiemu godności Honorowego Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • Gaude Mater Polonia
 • Wykład prof. dr hab. Zbigniewa Dobrzańskiego pt. „Czy warto hodować zwierzęta gospodarskie”
 • Wręczenie dyplomów ukończenia studiów
 • Wręczenie dyplomów Wyróżniającego się Absolwenta
 • Wręczenie Honorowej Odznaki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • Wręczenie nagród i wyróżnień
 • Wystąpienie przedstawiciela absolwentów
 • Gaudeamus igitur
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca Jawor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański jest absolwentem Wydziału Zootechnicznego Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki uzyskał w 1975 r., a stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w 1983 r. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1991 r., a od 1998 r. został zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego.

 

Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji na macierzystej Uczelni, m.in. kierownika Katedry Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt (1988-2016), prodziekana (1996-1999) i następnie dziekana (1999-2005) Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt. W latach 1999-2016 był członkiem senatu UP we Wrocławiu, przewodniczył dwóm komisjom senackim.


Zainteresowania naukowe prof. Dobrzańskiego koncentrują się głównie na zagadnieniach: higieny zwierząt i pomieszczeń inwentarskich oraz wykorzystania naturalnych surowców i dodatków mineralno-organicznych w chowie zwierząt i produkcji żywności.


Łączny dorobek naukowy prof. Zbigniewa Dobrzańskiego za okres 45 lat działalności naukowo-badawczej obejmuje blisko 600 pozycji, w tym 326 oryginalnych prac twórczych i przeglądowych, 37 podręczników, skryptów akademickich, monografii, 25 patentów i zgłoszeń patentowych oraz ok. 200 artykułów popularno-naukowych i komunikatów na konferencje. Jest m.in. współautorem podręczników „Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich” i „Hodowla i użytkowanie drobiu” oraz monografii „Chemistry for Agriculture” i „Chemia i biotechnologia w produkcji zwierzęcej”. Jego publikacje są szeroko cytowane, bowiem wg bazy Web of Science posiada 539 zarejestrowanych cytowań, a index h wynosi 12. Profesor wypromował 17 doktorantów, był opiekunem ponad 80 prac dyplomowych.


Profesor Zbigniew Dobrzański jest laureatem 4 Nagród MRiRW oraz Ministra Edukacji (ob. MNiSW), nagrody II i I stopnia w konkursie Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT na najlepsze rozwiązania w dziedzinie techniki zrealizowane w 2004 i 2009 r., Nagrody Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego za wdrożenie pt.: Preparaty organiczno-mineralne dla zwierząt gospodarskich ograniczające kumulację metali ciężkich i poprawiające wartość odżywczą mięsa, mleka i jaj (2006 r.) oraz wielu Nagród JM Rektora za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.


Współpraca prof. dr hab. Zbigniewa Dobrzańskiego z pracownikami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie trwa od kilkudziesięciu lat. Wspólnie z Instytutem Żywienia Zwierząt oraz Katedrą Higieny Zwierząt i Środowiska prowadził badania w ramach projektu pt: „Nowe metody i technologie dezodoryzacji w produkcji przemysłowej, rolnej i gospodarce komunalnej”.  Profesor ma ogromny wkład w rozwój kadry naukowej Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie. Opracował 7 recenzji prac doktorskich, 5 habilitacyjnych, opiniował 3-krotnie wnioski na tytuł profesora.
 

 


 


« wstecz