[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

07.11.2011

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Solan - tytuł rozprawy: "Wpływ warunków środowiskowych na wskaźniki produkcyjne i zdrowotne bydła opasowego w gospodarstwie ekologicznym w województwie lubelskim".

07.11.2011

Konkurs - Adiunkt w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

28.10.2011

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Marii Jakubczyk pt. "Identyfikacja peptydowych inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę I (ACE) otrzymanych w wyniku hydrolizy białek wybranych roślin"

15.10.2011

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Luizy Jachacz pt. "Wpływ naparu herbaty na procesy oksydoredukcyjne w wyrobach mięsnych"

14.10.2011

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Bik- Małodzińskiej na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska tytuł rozprawy doktorskiej: "Możliwości wykorzystania wełny mineralnej Grodan do rekultywacji i odbudowy gleb na terenach zdewastowanych w procesie wydobycia siarki metodą Frasha"

14.10.2011

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Falkowskiej na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska tytuł rozprawy doktorskiej:  "Biogeochemia azotu w ekosystemach rejonu oddziaływania Zakładów Azotowych Puławy S.A."”

14.10.2011

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Elżbiety Harasim na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ wybranych retardantów na plonowanie i zachwaszczenie pszenicy ozimej"

06.10.2011

Asystent w Katedrze Melioracji i Budownictwa Rolniczego, Zakładzie Melioracji i Kształtowania Środowiska

08.09.2011

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Roślin Ozdobnych Instytutu Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu, Wydz. Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

07.09.2011

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Chemii Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii