[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

20.12.2011
19.12.2011

Konkurs otwarty na dwa etaty naukowo-dydaktyczne asystenta w Instytutu Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu.

19.12.2011

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Podstaw Techniki, Zakładzie Modelowania i Systemów Informacyjnych

15.12.2011

Konkurs  na obsadę stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze

Epizootiologii i Klinice Chorób Zakaźnych.

14.12.2011

 Funkcja wpisywania ocen w systemie Bazus - obsługa sesji egzaminacyjnej

12.12.2011

Pracownicy odpowiedzialni za obsługę procesu dydaktycznego w katedrach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie DOTYCZY WYDZIAŁU NAUK ROLNICZYCH W ZAMOŚCIU

12.12.2011

Uzupełnienie planów dydaktycznych sporządzanych przez pracowników katedr w programie Bazus do dnia 31.12.2011r.

07.12.2011

Pracownicy odpowiedzialni za obsługę procesu dydaktycznego w katedrach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie DOTYCZY WYDZIAŁÓW: Biologii i Hodowli Zwierząt, Agrobioinżynierii, Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

07.12.2011

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Zastosowań Matematyki i Informatyki, w Zakładzie Teorii Eksperymentu i Biometrii

01.12.2011

Konkurs na obsadę stanowiska asystenta naukowodydaktycznego w Zakładzie Mikrobiologii Weterynaryjnej Instytutu Biologicznych Podstaw Zwierząt