[ MENU DODATKOWE ]Sekcja Rozliczeń Prac Badawczych i Projektów Unijnych

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
tel. 81-445-60-85
e-mail: malgorzata.sliwa@up.lublin.pl
Zastępca Kwestora: mgr Małgorzata Śliwa, Zastępca Kwestora
tel. 81-445-65-67
e-mail: malgorzata.sliwa@up.lublin.pl

Pozostali pracownicy