CTT   Biuro Komercjalizacji Badań i Transferu Technologii
Menu

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin mapa JAK TRAFIĆ?
tel. 81 445 62 51, e-mail: komercjalizacja@up.lublin.plPatenty, wzory użytkowe i wzory przemysłowe

« wstecz

 

PATENTY na wynalazki,

PRAWA OCHRONNE na wzory użytkowe,

PRAWA Z REJESTRACJI wzoru przemysłowego

 

(prawa wyłączne udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej)

 

 

 

Imiona i Nazwisko twórcy lub twórców z jednostki organizacyjnej uczelni                                           
Jednostka organizacyjna uczelni Nr prawa
wyłącznego
/rodzaj

Data zgłoszenia

Nazwa wynalazku

Uprawniony

 

dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski Wydział Inżynierii Produkcji

218897

PATENT

2009-03-25 Instalacja do odwadniania osadów Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

dr Sylwia Okoń

prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

Wydział Agrobioinżynierii

220164

PATENT

2012-08-06 Sposób wykrywania obecności genu odporności na mączniaka prawdziwego OMR2 w materiale genetycznym owsa zwyczajnego oraz para starterów do wykrywania obecności genu odporności na mączniaka prawdziwego OMR2 Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
dr Sylwia Okoń

prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

Wydział Agrobioinżynierii

220315

PATENT

2012-08-06 Sposób wykrywania obecności genu odporności na mączniaka prawdziwego OMR1 w materiale genetycznym owsa zwyczajnego oraz para starterów do wykrywania obecności genu odporności na mączniaka prawdziwego OMR1 Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

dr Jerzy Ziętek

dr hab. Łukasz Adaszek

prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

224839

PATENT

2014-11-28 Sposób przeżyciowego pobierania hemolimfy od ślimaków Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
prof. dr hab. inż. Stanisław Baran
prof. dr hab. Marian Wesołowski
dr hab. Grażyna Żukowska
dr Marta Bik - Mołodzińska
Wydział Agrobioinżynierii

225699

PATENT

2014-07-28 Sposób rekultywacji wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie / Politechnika Lubelska
prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak
dr hab. Paweł Sobczak
dr hab. Jacek Mazur
prof. dr hab. Marian Panasiewicz
Wydział Inżynierii Produkcji

226228

PATENT

2014-11-05 Sposób otrzymywania pasz, zwłaszcza dla drobiu Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
dr Marcin Podleśny
prof. dr hab. Zdzisław Targoński
mgr inż. Jakub Wyrostek
dr Piotr Jarocki
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologi

226910

PATENT

2013-12-13 Nowy szczep bakterii z rodzaju Enterobacter Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr inż. Witold Kowalik

prof. dr hab. Józef Sawa

dr hab. Stanisław Parafiniuk

Bruno Huyghebeart

Wydział Inżynierii Produkcji

227485

PATENT

2015-05-08

Rozpylacz szczelinowy

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie / Wallon Agriculture Research Centre Belgium

prof. dr hab. Stanisław Baran

prof. dr hab. Marian Wesołowski

Lucjan Pawłowski

Zygmunt Kwiatkowski

Małgorzata Pawłowska

Artur Pawłowski

Wojciech Cel

Justyna Kujawska

Wydział Agrobioinżynierii

227865

PATENT

2014-07-21 Sposób wytwarzania substytutu gleby slużącej do rekultywacji wyrobisk z wykorzystaniem zużytych płuczek wiertniczych Politechnika Lubelska / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Janusz Kalbarczyk

dr Aneta Sławińska

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologi

228718

PATENT

2013-11-27 Sposób otrzymywania ergosterolu z suchej biomasy pochodzenia grzybowego Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Agnieszka Wójtowicz

dr hab. Tomasz Oniszczuk

prof. dr hab. Leszek Mościcki

mgr inż. Stanisław Juśko

Tadeusz Wolski

Stanisław Kwiatkowski

Anna Oniszczuk

Krystyna Skalicka-Woźniak

Wydział Inżynierii Produkcji

228732

PATENT

2014-06-13 Ekstrudat spożywczy oraz sposób wytwarzania ekstrudatów spożywczych Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Agnieszka Wójtowicz

dr hab. Tomasz Oniszczuk

prof. dr hab. Leszek Mościcki

mgr inż. Stanisław Juśko

Anna Oniszczuk

Wydział Inżynierii Produkcji

228733

PATENT

2014-06-13 Makaron błyskawiczny oraz sposób wytwarzania makaronu błyskawicznego Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Agnieszka Wójtowicz

dr hab. Tomasz Oniszczuk

prof. dr hab. Leszek Mościcki

mgr inż. Stanisław Juśko

Anna Oniszczuk

Wydział Inżynierii Produkcji

228731

PATENT

2014-06-13 Przekąski oraz sposób wytwarzania przekąsek Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Agnieszka Wójtowicz

dr hab. Tomasz Oniszczuk

prof. dr hab. Leszek Mościcki

Anna Oniszczuk

Wydział Inżynierii Produkcji

228730

PATENT

2014-06-13 Wyrób piekarniczy oraz sposób wytwarzania wyrobów piekarniczych Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Stanisław Baran

prof. dr hab. Marian Wesołowski

prof. dr hab. Anna Wójcikowska-Kapusta

dr inż. Grażyna Żukowska

dr inż. Marta Bik-Małodzińska

prof. dr hab. Janusz Herman

Tomasz Kosch

Wydział Agrobioinżynierii

227498

PATENT

2012-09-17 Sposób i mieszanina do aplikacji poużytkowej wełny mineralnej, zwiększająca zawartość materii organicznej na gruntach zdewastowanych w procesie wydobycia siarki metodą Frasha Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Zbigniew Jarosz

dr Karolina Pitura

Oleg Jakowyszczuk

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

228619

PATENT

2015-12-21 Podłoże do uprawy truskawki w systemie substrato - areoponicznym oraz sposób jego stosowania Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Roman Dziedzic

dr Sławomir Beeger

dr Mariusz Wójcik

Wydział Biologii Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

229252

PATENT

2016-04-22 Granulowana mieszanka pokarmowa dla zwierząt leśnych zwłaszcza jeleniowatych Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr inż. Agnieszka Starek
prof. dr hab. Agnieszka Sujak
Wydział Inżynierii Produkcji

229666

PATENT

2017-03-24 Sposób stymulacji kiełkowania nasion Politechnika Lubelska / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr inż. Agnieszka Starek Wydział Inżynierii Produkcji

229665

PATENT

2017-03-24 Sposób stymulacji kiełkowania nasion Politechnika Lubelska / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr inż. Agnieszka Starek Wydział Inżynierii Produkcji

229664

PATENT

2017-03-24 Sposób stymulacji kiełkowania nasion Politechnika Lubelska / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. dr hab. Marek Kuna -Broniowski
prof. dr hab. Izabela Kuna - Broniowska
Wydział Inżynierii Produkcji

229646

PATENT

2016-07-11 System stabilizacji sił gięcia i prostowania w giętarko – prostowarce Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

prof. dr hab. Marek Kuna -Broniowski

dr inż. Dariusz Plichta

Wydział Inżynierii Produkcji

229977

PATENT

2014-08-28 Piec tunelowy Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

prof. dr hab. Marek Kuna -Broniowski

 

Wydział Inżynierii Produkcji

229803

PATENT

2014-08-28 Suszarnia tunelowa Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
prof. dr hab. inż. Stanisław Baran
prof. dr hab. Marian Wesołowski
dr hab. Grażyna Żukowska
Wydział Agrobioinżynierii

230230

PATENT

2015-08-19 Sposób rekultywacji składowiska odpadów powiertniczych Grupa Azoty Zakady Azotowe Puławy S.A. /Instytut Nowych Syntez Chemicznych/Politechnika Lubelska /Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie /Kruszywa Niemce S.A.

dr Adam Kuzdraliński

mgr Anna Kot

mgr inż. Hubert Szczerba

dr Michał Nowak

mgr Agnieszka Ostrowska

prof. dr hab. Zdzisław Targoński

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii / Wydział Agrobioinżynierii

230741

PATENT

2016-08-19 Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Blumeria graminis oraz sposób jego wykrywania Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

dr Adam Kuzdraliński

mgr Anna Kot

mgr inż. Hubert Szczerba

dr Michał Nowak

mgr Agnieszka Ostrowska

prof. dr hab. Zdzisław Targoński

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii / Wydział Agrobioinżynierii

230742

PATENT

2016-08-19 Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Blumeria graminis oraz sposób jego wykrywania Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

dr Adam Kuzdraliński

mgr Anna Kot

mgr inż. Hubert Szczerba

dr Michał Nowak

mgr Agnieszka Ostrowska

prof. dr hab. Zdzisław Targoński

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii / Wydział Agrobioinżynierii

230743

PATENT

2016-08-19 Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Blumeria graminis oraz sposób jego wykrywania Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

dr Agnieszka Grądzielewska

dr Paweł Milczarski

dr Mirosław Tyrka

Wydział Agrobioinżynierii

230793

PATENT

2016-08-19 Dwie pary oligonukleotydowych starterów do wykrywania genu karłowatości dw9 i sposób wyrywania recesywnego genu karłowatości dw9 w roślinach żyta (Secale cereale L.) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie / Politechnika Rzeszowska

dr Agnieszka Grądzielewska

Paweł Milczarski

Katarzyna Molik

Edyta Pawłowska

Mirosław Tyrka

Justyna Buczkowicz

Wydział Agrobioinżynierii

230800

PATENT

2016-06-30 Para oligonukleotydowych starterów do wykrywania genu karłowatości Dw2 i sposób identyfikacji molekularnej genu Dw2 warunkującego dominującą karłowatość żyta (Secale cereale L.) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie / Politechnika Rzeszowska

dr Jerzy Ziętek

dr hab. Łukasz Adaszek

Prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

420665

PATENT

2017-02-27 Bezpieczna metoda podawania substancji ślimakom w formie iniekcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Grzegorz Borsuk

Mariusz Trytek

Aneta Ptaszyńska

Dorota Gryko

Wydział Biologii Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

408774

PATENT

2014-07-07 Preparat do zastosowania w leczeniu mikrosporydioz, zwłaszcza nosemozy u pszczół Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie / Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

dr Adam Kuzdraliński

mgr Anna Kot

mgr inż. Hubert Szczerba

dr Michał Nowak

Paweł Muzyka

Michał Lechowski

mgr Agnieszka Ostrowska

Marta Muszyńska

Prof. dr hab. Zdzisław Targoński

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii / Wydział Agrobioinżynierii

419483

PATENT

2016-11-17 Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Puccinia striiformis oraz sposób jego wykrywania Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr Adam Kuzdraliński

mgr Anna Kot

mgr inż. Hubert Szczerba

dr Michał Nowak

Paweł Muzyka

Michał Lechowski

mgr Agnieszka Ostrowska

Marta Muszyńska

Prof. dr hab. Zdzisław Targoński

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii / Wydział Agrobioinżynierii

419484

PATENT

2016-11-17 Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Puccinia striiformis oraz sposób jego wykrywania Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr Adam Kuzdraliński

mgr Anna Kot

mgr inż. Hubert Szczerba

dr Michał Nowak

Paweł Muzyka

Michał Lechowski

mgr Agnieszka Ostrowska

Marta Muszyńska

prof. dr hab. Zdzisław Targoński

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii / Wydział Agrobioinżynierii

419494

PATENT

2016-11-17 Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Puccinia striiformis oraz sposób jego wykrywania Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr Adam Kuzdraliński

mgr Anna Kot

mgr inż. Hubert Szczerba

dr Michał Nowak

Paweł Muzyka

Michał Lechowski

Agnieszka Ostrowska

Marta Muszyńska

prof. dr hab. Zdzisław Targoński

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii / Wydział Agrobioinżynierii

419485

PATENT

2016-11-17 Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Puccinia recondita oraz sposób jego wykrywania Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr Adam Kuzdraliński

mgr Anna Kot

mgr inż. Hubert Szczerba

dr Michał Nowak

Paweł Muzyka

Michał Lechowski

mgr Agnieszka Ostrowska

Marta Muszyńska

prof. dr hab. Zdzisław Targoński

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii / Wydział Agrobioinżynierii

419486

PATENT

2016-11-17 Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Puccinia recondita oraz sposób jego wykrywania Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr Adam Kuzdraliński

mgr Anna Kot

mgr inż. Hubert Szczerba

dr Michał Nowak

Paweł Muzyka

Michał Lechowski

mgr Agnieszka Ostrowska

Marta Muszyńska

prof. dr hab. Zdzisław Targoński

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii / Wydział Agrobioinżynierii

419487

PATENT

2016-11-17 Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Puccinia recondita oraz sposób jego wykrywania Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

mgr inż. Marek Milanowski

mgr Alaa Kamel Subr

Prof. dr hab. Józef Sawa

dr hab. Stanisław Parafiniuk

dr hab. Sławomir Kocira

Bruno Huyghebeart

Wydział Inżynierii Produkcji

419095

PATENT

2016-10-13 Belka opryskowa opryskiwacza polowego Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie / Wallon Agricultural Research Centre Belgia

dr Kzysztof Kornarzyński

mgr inż. Piotr Ścibak

Wydział Inżynierii Produkcj

419213

PATENT

  Układ pomiarowy do badania modeli elektrowni wiatrowych o poziomej osi obrotu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

pro.f dr hab. Zdzisław Targoński

dr Piotr Jarocki

dr Toamsz Czernecki

dr Marcin Podleśny

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

406487

PATENT

  Sposób produkcji kwasu bursztynowego oraz pożywka bakteryjna do produkcji kwasu bursztynowego Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Grzegorz Borsuk

Aneta Ptaszyńska

Małgorzata Cytryńska

Wiesław Mułenko

Agnieszka Zdybicka

Daniel Załuski

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

415155

PATENT

 2015-12-07 Preparaty roślinne do zastosowania w leczeniu nosemozy u pszczół i poprawy ich odporności. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie / UMCS / Uniwersytet Jagielloński

dr Krzysztof Patkowski

prof. dr hab. Anna Szymanowska

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

68757

WZÓR
UŻYTKOWY

2014-04-07 Stół do badań weterynaryjnych Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

dr hab. Stanisław Parafiniuk

dr hab. Sławomir Kocira

Wydział Inżynierii Produkcji

69031

WZÓR
UŻYTKOWY

2015-03-20 Zawór zwrotny sterowany magnesem stałym Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie / Politechnika Lubelska

dr hab. Stanisław Parafiniuk

prof. dr hab. Józef Sawa

Wydział Inżynierii Produkcji

69032

WZÓR
UŻYTKOWY

2015-03-20 Zawór zwrotny do okresowej zmiany kierunku przepływu cieczy lub gazów Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie / Politechnika Lubelska

dr inż. Paweł Kołodziej

dr inż. Marek Boryga

prof. dr hab. Krzysztof Gołacki

Zbigniew Pater

Janusz Tomczak

Wydział Inżynierii Produkcji

69224

WZÓR UŻYTKOWY

2015-01-16 Ramka do mocowania próbek - kształtowa Politechnika Lubelska / Uniwersytet Przyrodniczy w lublinie

dr inż. Paweł Kołodziej

dr inż. Marek Boryga

prof. dr hab. Krzysztof Gołacki

Zbigniew Pater

Janusz Tomczak

Wydział Inżynierii Produkcji

69225

WZÓR UŻYTKOWY

2015-01-16 Ramka do mocowania próbek - płaska Politechnika Lubelska / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. inż. Jacek Mazur

prof. dr hab. Marian Panasiewicz

dr hab. inż. Paweł Sobczak

prof. dr hab. inż. Kazimierz Zawiślak

 

125446

WZÓR UŻYTKOWY

2016-05-10 Komora do sterylizacji materiałów ziarnistych Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

dr hab. Iwona Janczarek

dr Wojciech Żak

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt/ Wydział Inżynierii Produkcji 21935 WZÓR PRZEMYSŁOWY 2015-03-20 Zestaw pomiarowy do oceny proporcji budowy ciała koni i kuców Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

dr hab. Mirosław Karpiński

Justyna Wojaś

dr Małgorzata Goleman

prof. dr hab. Leszek Drozd

dr inż. Piotr Czyżowski

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt 21948 WZÓR PRZEMYSŁOWY 2015-04-02 Formularz weterynaryjny Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie