Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67Aktualności

02.06.2020

Szanowni Państwo prowadzący zajęcia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,

 

Uprzejmie informuję, że zaliczenia i egzaminy dla wszystkich kierunków i lat studiów w najbliższej sesji będą realizowane w sposób zdalny za pośrednictwem Internetu. Student, który nie przystąpi do egzaminu/zaliczenia w danym dniu i nie usprawiedliwi swojej nieobecności traci termin i ponosi konsekwencje zgodnie z Regulaminem Studiów. Egzaminy i zaliczenia odbywają się w terminach zgodnych z organizacją roku akademickiego 2019/2020. Studenci nie muszą uzyskiwać wpisów do indeksu z zaliczeń i egzaminów z semestru letniego. Praktyki objęte programem studiów powinny być realizowane od 1 lipca 2020 roku. Praktyka na kierunku ogrodnictwo zostaje skrócona do 4 tygodni, praktyka na kierunku architektura krajobrazu będzie realizowana zgodnie z programem studiów i w formie uzgodnionej ze studentami poszczególnych roczników.
 

 


Dziekan Wydziału
Prof. dr hab. Renata Nurzyńska-Wierdak

 


« wstecz