Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
Kierownik: dr hab. Jadwiga Żebrowska, adiunkt badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-60-29
e-mail: jadwiga.zebrowska@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

Asystenci

Pozostali pracownicy

Profesorowie emerytowani

  • prof.dr hab. Jerzy Hortyński, profesor emerytowany, tel. 81-445-69-38