[ MENU DODATKOWE ]


OGŁOSZENIA

24.10.2018

Centru Nauki informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania na CN/ZP/9/2018 na wybór dostawcy podręczników i ćwiczeń do języka angielskiego, we wskazanym w zaproszeniu terminie,  wpłynęły trzy oferty. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z Wykonawcą: Platforma Dystrybucyjna EDU KSIĄŻKA SP. Z O.O. Księgarnia BOOKLAND.  Oferta ww. wykonawcy jest najkorzysteniejsza w kryterium cena (100%). 

 

 


« wstecz