Menu

Oferty pracy za granicą

25.04.2018

 

Nie sprawdzamy aktualności ogłoszeń. Uwaga na oferty pracy w internecie.   

        W związku z pojawiającymi się informacjami o wykorzystywaniu do działalności przestępczej

zgłaszających się na oferty pracy w internecie radzimy dokładne sprawdzanie tych ofert i firm zlecających.

Bezpieczne wyjazdy do pracy - poradnik.pdf 

Komisja Europejska - broszura_2019.pdf

Brexit - informacja..pdf

Europejski projekt dla poszukujących pracy 35+/reactivate_ulotka_pl.pdf

Europejski projekt dla poszukujących pracy 35+/reactivate_przewodnik_pl.pdf

Wzkazówki dla wyjeżdżających do pracy sezonowj w Holandii

 Działalność prowadzimy na podstawie certyfikatu MPiPS z dnia 1.11.2004 nr 852

 

09.07.2020

Estonia - operator frezarki CNC

23.06.2020

 Uprzejmie informujemy, że w czerwcu 2020 r. Komisja Europejska uruchomiła nową stronę internetową nt. warunków przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej (UE). Adres strony: https://reopen.europa.eu/pl.

Obsługa strony polega na tym, że wybiera się z listy kraj UE, do którego planuje się pojechać i uzyskuje się informacje nt. ograniczeń m.in. w podróżowaniu na terenie tego kraju.

Strona jest dostępna w polskiej wersji językowej i jej link można znaleźć także na krajowej stronie internetowej EURES: www.eures.praca.gov.pl.

Na stronie https://reopen.europa.eu/pl dostępne są informacje nt. zdrowia i bezpieczeństwa, podróży i usług w wybranym kraju UE. Informacje są systematycznie aktualizowane, sytuacja bowiem w poszczególnych krajach UE zmienia się, dlatego aktualna informacja jest ważna przy podejmowanie decyzji o wyjazdach do krajów UE.

05.05.2020

 PRACOWNICY PRZYGRANICZNI – WAŻNE ZMIANY

Od 4 maja 2020 r. obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej m.in. przez:
· pracowników przygranicznych,

· osoby uczące się lub studiujące w Polsce lub państwie sąsiednim.
Zniesienie obowiązku odbywania w Polsce kwarantanny nie obejmuje jedynie pracowników medycznych oraz pracujących w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, co wynika z uwzględnienia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa powodującego COVID-19 w związku z wykonywaną pracą w tych zawodach.

W miarę dalszej poprawy sytuacji, kolejne ograniczenia będą znoszone.

Źródło: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020. poz. 792)