[ MENU DODATKOWE ]


Ogłoszenia o obronach rozpraw doktorskich

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Martyny Ewy Kiesz. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Efektywność stosowania fermentowanej poekstrakcyjnej śruty sojowej lub/i rzepakowej w żywieniu loch i warchlaków ”

04.12.2018foodscience
     
03.12.2018
     
05.12.2018ogrodnictwo

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Sebastiana Antonia pt.: "Biologia kwitnienia, nektarowanie, pylenie i system reprodukcyjny kilku gatunków z rodzaju Oenothera L. (Onagraceae)".

12.11.2018biologia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Kingi Kropiwiec- Domańskiej. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ rasy i dodatku ostropestu plamistego (Sylibum marianum) na jakość podrobów wieprzowych”

01.11.2018ogrodnictwoprac

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Natalii Kot pt.: "Zasoby zieleni Świdnika oraz możliwości ich wykorzystania dla wzmocnienia systemu przyrodniczego miasta".

01.10.2018
  
10.09.2018biologia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Surdyki. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Mitochondrialna i jądrowa genomika w nowotworach sutka psów (Canis lupus familiaris)”

06.09.2018wipro

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamila Grzegorza Depo

06.09.2018wipro

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Kręcisz