[ MENU DODATKOWE ]


Przewody doktorskie

27.11.2014agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Watros na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: ochrona i kształtowanie środowiska tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena zawartości azotu mineralnego w glebach użytków zielonych na obszarach hydrograficznych Polski na tle innych upraw rolniczych”

06.11.2014biologia

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Moniki Solińskiej Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wybrane markery dobrostanu norek Neovison vison, ze skłonnością do otyłości w okresie okołoporodowym”. 

 

17.10.2014biologia

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Zofii Wolanciuk. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Polimorfizm ĸ- kazeiny i ß- laktoglobuliny u różnych ras krów i jego wykorzystanie do oceny wartości odżywczej i przydatności technologicznej mleka”.

09.10.2014agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Justyny Zielińskiej na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: ochrona i kształtowanie środowiska -  tytuł rozprawy doktorskiej: „Charakterystyka mikrobiologiczna ziaren i nasion roślin uprawnych podczas ich przechowywania w warunkach modelowych”

09.10.2014ogrodnictwo

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Grzegorza Chęcińskiego pt.: „Wpływ zabiegów rekultywacyjnych na jakość wód zdegradowanych stawów”

19.09.2014biologia

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Marzeny Cebera Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena stanu emocjonalnego koni arabskich czystej krwi w aspekcie ich dzielności wyścigowej”.

17.09.2014wipro

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Józefa R. Witczaka nt. "Wartościowanie zawodowego ryzyka w gospodarowaniu odpadami".

 

 

08.09.2014wipro

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Andrzeja Mariana Łukaszczyka na temat "Problemy i uwarunkowania budowy biogazowni rolniczej małej mocy".