[ MENU DODATKOWE ]


Obrony prac

10.11.2015weterynaria

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Michała Gondka na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej: ” Wykrywanie doświadczalnej włośnicy świń wywołanej Trichinella spirali testem immunoenzymatycznym (ELISA)"

 

 

09.11.2015biologia

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Eweliny Szwaj Tytuł rozprawy doktorskiej: „Morfologia i biologia preimaginalnych stadiów rozwojowych j gatunków z rodzaju Miarus SCHOENHERR, 1826 i Cleopomiarus PIERCE, 1919 (Coloeoptera, Curculionidae)”.

 

06.11.2015ogrodnictwo

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Magdaleny Dyduch-Siemińskiej pt.:„Genetyczne badania nad morfogenezą in vitro w rodzaju Fragaria spp.

 

29.09.2015agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Artura Pałki na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomia tytuł rozprawy doktorskiej: „Substytucja pierwotnych czynników produkcji w towarowych gospodarstwach rolnych”

 

24.09.2015wiprowip

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Rymarza pt. „Modelowanie jakości środowiska w języku sieci bayesowskich”

 

18.09.2015weterynaria

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Anny Dudzic na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej: ”Ocena właściwości litycznych bakteriofagów swoistych dla Escherichia coli i Campylobacter spp. izolowanych z przewodu pokarmowego ptaków "

 

16.09.2015agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Tokarz na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: ochrona i kształtowanie środowiska tytuł rozprawy doktorskiej: "Procesy oksydoredukcyjne w wybranych torfowiskach przejściowych i wysokich Równiny Łęczyńsko-Włodawskiej i Równiny Biłgorajskiej".

 

10.09.2015weterynaria

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Lisieckiej na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej: " Kształtowanie się wybranych wskaźników odpowiedzi immunologicznej u psów z nowotworami okolicy okołoodbytowej w aspekcie ich wykorzystania w monitorowaniu skuteczności leczenia "

 

 

07.09.2015agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Sylwii Wesołowskiej-Dobruk na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: ochrona i kształtowanie środowiska tytuł rozprawy doktorskiej: „Osad ściekowy i wełna mineralna w strategii kształtowania właściwości gleb lekkich”

 

03.09.2015wiprowip

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Bruno Huyghebaerta pt. „Weryfikacja metod oceny parametrów pracy szczelinowych rozpylaczy rolniczych” - " Verification of measurement methods of flat fan nozzles working parameters used in agriculture”