[ MENU DODATKOWE ]


Ogłoszenia o obronach rozpraw doktorskich

15.12.2015biologia

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Beaty Marciniak Tytuł rozprawy doktorskiej: „Pobudliwość nerwowa i użytkowość wierzchowa młodych ogierów różnych grup genetycznych poddawanych próbom dzielności”.

 

11.12.2015wiprowip

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Zygmunta Kaczmarka pt. „Obciążenie fizyczne i jego struktura w pracach szklarniowych”

 

 

03.12.2015biologia

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Rowickiej - Tytuł rozprawy doktorskiej: „Stan oksydacyjny implikacją wysiłku w aspekcie dobrostanu koni poddanych treningowi”.

 

 

17.11.2015wiprowip

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Macieja Krzysztofa Combrzyńskiego pt. „Ekstruzja spienionych skrobiowych materiałów opakowaniowych”

 

10.11.2015weterynaria

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Michała Gondka na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej: ” Wykrywanie doświadczalnej włośnicy świń wywołanej Trichinella spirali testem immunoenzymatycznym (ELISA)"

 

 

09.11.2015biologia

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Eweliny Szwaj Tytuł rozprawy doktorskiej: „Morfologia i biologia preimaginalnych stadiów rozwojowych j gatunków z rodzaju Miarus SCHOENHERR, 1826 i Cleopomiarus PIERCE, 1919 (Coloeoptera, Curculionidae)”.

 

06.11.2015ogrodnictwo

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Magdaleny Dyduch-Siemińskiej pt.:„Genetyczne badania nad morfogenezą in vitro w rodzaju Fragaria spp.

 

29.09.2015agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Artura Pałki na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomia tytuł rozprawy doktorskiej: „Substytucja pierwotnych czynników produkcji w towarowych gospodarstwach rolnych”

 

24.09.2015wiprowip

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Rymarza pt. „Modelowanie jakości środowiska w języku sieci bayesowskich”

 

18.09.2015weterynaria

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Anny Dudzic na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej: ”Ocena właściwości litycznych bakteriofagów swoistych dla Escherichia coli i Campylobacter spp. izolowanych z przewodu pokarmowego ptaków "