UP Lublin   Centrum Nauki

Aktualności


 

Aktualności

06.12.2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło ósmy konkurs w programie LIDER, skierowany do młodych naukowców.

Cel: poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych.

Termin naboru wniosków: 16.01.2017 r. – 17.03.2017 r.

 

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-viii-edycja/

 

 


« wstecz