promocja   Dział Komunikacji
i Wymiany Akademickiej

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin, IVp. mapa JAK TRAFIĆ?
tel. (+ 81) 445 66 91, 445 65 12, e-mail: promocja@up.lublin.plTelewizja Akademicka

« wstecz

 

 

TV Akademicka zajmuje się obsługą medialną w zakresie: 

  • dokumentacja fotograficzna i filmowa uroczystości ogólnouczelnianych
  • przygotowywanie Kroniki Uczelni;
  • tworzenie spotów, filmów promujących kierunki studiów itp.;
  •  archiwizacja filmów (od 2009 r) i fotografii (od 2016 r.) Uczelni

 

 

 

Archiwum fotograficzno-filmowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie obejmuje: 

 

 

Zlecenia na obsługę fotograficzną/filmową  prosimy kierować z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem czasowym na adres: promocja@up.lublin.pl lub maciej.niedziolka@up.lublin.pl tel. 081 445 65 47. W przypadku zleceń po godz. 15.00 i w dni wolne od pracy wymagana zgoda kierownika Działu Komunikacji i Wymiany Akademickiej.