banner
Menu

Aktualności

02.09.2019

Harmonogram zajęć w projekcie

„EKSPERYMENTUJ, POZNAWAJ, POSZERZAJ SWOJE HORYZONTY – Praktyczna edukacja chemii w laboratorium”

Dla drugiej grupy docelowej

Zadanie 3: I ty możesz odkryć swój talent

 

 

Warsztaty odbywają się w sali 428 Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Katedra Chemii, Ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

 

 

Lp.

 

Termin

 

Warsztat

 

1.                   

11.09.2019 r. środa

I

2.                   

21.09.2019 r. sobota

II

3.                   

2.10.2019 r. środa

III

4.                   

27.11.2019 r. środa

IV

5.                   

7.12.2019 r. sobota

V

 

03.01.2019

Informujemy, że w dniach 07.01.2019r. do 21.01.2019r. prowadzimy rekrutację do II grupy docelowej w projekcie EKSPERYMENTUJ, POZNAWAJ, POSZERZAJ SWOJE HORYZONTY - Praktyczna edukacja chemii w laboratorium" - nr projektu POWR.03.01.00-00-U089/17-00. 

Wszyscy chętni Uczniowie i Uczennice przystępujący do rekrutacji w ramach Projektu zobowiązani są do wypełnienia i złożenia w biurze projektu formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność uczestnika (załącznik nr 2). Wymienione dokumenty można również przesłać pocztą na adres biura projektu. 
 
W ramach Projektu zakwalifikowani uczestnicy skorzystają z następujących form wsparcia:
a) 6 warsztatów obejmujących trening umiejętności laboratoryjnych (6 x godz. lekcyjna – 45 min)
b) 5 warsztatów podnoszących kompetencje rozszerzające program szkoły podstawowej (6 x godz. lekcyjna – 45 min)
 
 
 

 

05.12.2018
  
10.09.2018