wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Acta Scientiarum Polonorum Technica Agraria

« wstecz

 
 
 
ISSN 1644-0684
e-ISSN 2545-1413

 

 

Zgłaszanie artykułów do czasopism publikowanych przez Wydawnictwo UP w Lublinie odbywa się wyłącznie przez system elektroniczny na platformie czasopisma.up.lublin.pl

 

Nowa strona czasopisma: https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/aspta

 
Technica Agraria jest jedną z dziewięciu serii Acta Scientiarum Polonorum, czasopisma naukowego założonego w 2001 roku przez rektorów polskich uczelni rolniczych, nad którym nadzór sprawuje Rada Programowa złożona z redaktorów naczelnych wydawnictw tych uczelni.
 
W Acta Scientiarum Polonorum Technica Agraria zamieszczane są oryginalne prace naukowe oraz prace przeglądowe z szeroko pojętej dyscypliny inżynieria rolnicza i dyscyplin pokrewnych. Artykuły publikowane są w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim, aktualnie w cyklu półrocznym.
 
Czasopismo jest indeksowane przez: EBSCO, DOAJ, Index Copernicus - ICI Journal Master List, PBN/POL-index.
 
 
 
Agricultural engineering as a scientific discipline concerns the utilization of basic knowledge for the optimal conversion of natural resources into agricultural and technical structures, processes and systems that serve humans as well as supports the use of agricultural and woodland production results for food and feed production.  
 
Therefore, original reviewed scientific papers published in ACTA Scientarium Polonorum Technica Agraria cover the whole field of interdisciplinary research in the agricultural engineering area, including agricultural energy production, information systems and technical devices and processes used in production and processing of food and nonfood biological resources (7F).  
 
The ranges of issues are the following:
– mechanization and automation of plant, animal and gardening production,
– engineering, automation and robotics of food industry,
– organization and management optimization, in that subsidizing,
– electrification, agricultural energy production, biomaterials for production, biofuel production, – systems of water management and wastewater treatment,
– agricultural construction and building,
– agricultural transport and devices,
– agrophysics,
– precision agriculture systems, use of electronics in agriculture,
– production process modeling in agriculture and processing industry,
– quality systems and all other aspects linking the problem of production preparation and agricultural production, including biosystem processing.
 
The journal is covered by: EBSCO, DOAJ, Index Copernicus - ICI Journal Master List, PBN/POL-index.