banner
Menu

Erasmus+ informacje ogólne

« wstecz

 

Nowy program UE Erasmus+ to kolejna edycja największego europejskiego programu jaki będzie realizowany w latach 2014-2020, i który jest kontynuacją poprzednich edycji SOCRATES/ERASMUS i LLP/ERASMUS.

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie koordynuje projektem z zakresu Akcji 1, w którym realizowane są: 
1)  Wyjazdy studentów na studia
2)  Wyjazdy studentów i absolwentów (do 1 roku po obronie pracy*) na praktyki
3)  Wyjazdy nauczycieli akademickich  na tygodniowe wyjazdy, w celu prowadzenia zajęć  dydaktycznych
4)  Wyjazdy pracowników na tygodniowe wyjazdy szkoleniowe

Celem programu Mobilność edukacyjna jest podniesienie jakości i zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie oraz wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących w programie.
 
 

 
Udział w programie Erasmus+  Akcja 1: 'Mobilność edukacyjna' to: 

  

 

dla studentów i absolwentów:

 

 

 • realizacja części studiów w zagranicznej uczelni i w międzynarodowym otoczeniu
 • praktyka w zagranicznym przedsiębiorstwie (studenci)
 • staż absolwencki w zagranicznej instytucji lub przedsiębiorstwie (tzw. "recent graduates")
 • poprawa znajomości języków obcych
 • nawiązanie nowych kontaktów
 • poznanie innych kultur
 • wyjazdy nauczycieli akademickich do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • wyjazdy pracowników (nauczyciele akademiccy, inni pracownicy) do zagranicznych instytucji w celu udziału w szkoleniach
 • udział pracowników w różnego rodzaju projektach

 

dla pracowników:

 

 

 

 

dla uczelni:

 

 

 • umiędzynarodowienie kształcenia
 • rozwijanie współpracy międzynarodowej
 • poszerzanie oferty dydaktycznej i zwiększanie jej innowacyjnego charakteru

 

Więcej informacji:

Narodowa Agencja Erasmus+ w Warszawie  http://erasmusplus.org.pl/o-programie/

Agencja Wykonawcza ds. Kultury i sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus