[ MENU DODATKOWE ]


Komunikaty

24.03.2020

Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może otrzymać w uczelni zapomogę z funduszu stypendialnego.

W szczególności podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego.

Analogiczne wsparcie przysługuje doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

Wszystkie dokumenty można przesłać do Biura Stypendiów Studenckich drogą elektroniczną w formie skanów - e-mail: stypendia@up.lublin.pl.

13.03.2020

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną proszę w miarę możliwości o kontaktowanie się z Biurem Stypendiów Studenckich w formie telefonicznej, mailowej lub przez pocztę. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce: "kontakt".

13.01.2020
  
23.09.2019
     
16.09.2019
   
03.09.2019
         
03.07.2019
           
01.02.2019

09.02.2017

Komunikat dla studentów oraz doktorantów z niepełnosprawnościami

 

27.09.2016