Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Aktualności

28.05.2013

  

Studenci II roku Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, studiów stacjonarnych II stopnia w ramach przedmiotu Projektowanie dyplomowe, w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013, wykonali projekty zespołowe.
Tematem zadania było: Zagospodarowanie terenu stanowiska na Wystawę Światową Expo 2015 reprezentującego Polskę w Mediolanie. Prace miały zaprezentować bogactwo przyrodnicze i kulturowe oraz dorobek naukowy i techniczny Polski. Studenci w ramach zadania projektowego opracowali koncepcje zagospodarowania terenu wystawienniczego „Polska Expo”, formę pawilonu i jego wnętrz wraz z całym otoczeniem. Projekty zostały opracowane dla powierzchni 1 ha i przedstawione na barwnych planszach.
W sytuacji, kiedy media donoszą o wycofaniu się naszego kraju z uczestnictwa w Expo 2015, dzięki wizjom projektowym studentów kierunku Architektura Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie istnieje szansa poznania, jak mogłaby wyglądać ekspozycja reprezentująca Polskę.
 

 

07.05.2013

 

 

 

 

 

 

    Formularz zgłoszeniowy

    Formularz rezerwacyjny

 

09.05.2013

 

09.05.2013

 

09.05.2013