Menu

23.06.2020

  W związku z realizacją projektu „Akademia młodego wolontariusza”, szukamy osób chętnych do udziału w szkoleniach dla przyszłych wolontariuszy. Projekt "Akademia młodego wolontariusza” jest realizowany przez Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznych ważnych na rynku pracy 150 osób młodych (80 Kobiet, 70 Mężczyzn) w wieku od 15 lat do 29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy na terenie woj. Lubelskiego, Świętokrzyskiego i Podkarpackiego.    
Szczególnie zapraszamy:
• Kobiety
• Osoby z niepełnosprawnościami
• Osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji
• Osoby uczące się w ostatnich latach danego etapu edukacji
W ramach szkoleń przewidujemy :
15 grup tematycznych (po 10 os.): wsparcie dzieci, pomoc dla seniorów, pomoc dla OzN, ekologia, pomoc dla wykluczonych, kultura, sport
Blok 1: 15 grup x 28 godzin (15 gr x 7 spotkań, 2 spotkania w miesiącu)w tym:
 Wolontariat w 1 krokach, Zarządzanie sobą w czasie, Komunikacja interpersonalna, trudne sytuacje w pracy wolontariusza, Praca w grupie, Współpraca z wolontariuszami,  Umiejętności liderskie
Blok 2: 15 grup x 16 godzin (15 gr x 4 spotkania, 2 w miesiącu)
Do wyboru:
•    animacja dzieci i młodzieży,
•    specyfika pracy z osobami starszymi,
•    specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi,
•    eko-edukatorzy,
•    kompetencje menedżerskie zarządzanie projektami,
•    lider wolontariatu,
•    animator lokalnych inicjatyw młodzieżowych
            Bardzo prosimy o przekazanie powyższych informacji o projekcie osobom, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje oraz rozwinąć umiejętności przydatne w pracy wolontariusza. Szczegółowe informacje dostępne są od numerem telefonu :  733 300 621 oraz na stronie http://amw.crb.lublin.pl/
Zapraszamy również do naszego Biura Projektu przy ul. Grenadierów 13, 20-331 Lublin


« wstecz