Menu

Aktualności

13.02.2019

 

 

 

Tu realizowany jest projekt:
 
nr POWR.03.05.00-00-Z232/17
 
 
pn. 
„Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020
w ramach działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
 
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
 
 
 UWAGA! Wznawiamy nabór na kurs "Język angielski praktycznie" oraz na szkolenie "Metodyka, wyszukiwanie i prezentowanie informacji naukowej"
Zapisy trwają!
Wejdź na zakładkę z lewej strony i aplikuj.
 
Wznawiamy nabór chętnych na kurs j. angielskiego kończącego się certyfikatem Mondiale Technical (zakończenie rekrutacji nastąpi 22.02.2019 r godz. 14.00). Można również zapisać się na szkolenie "Metodyka, wyszukiwanie i prezentowanie informacji naukowej"
 
 
Uwaga! Szkolenia z oprogramowania AutoCAD, warsztaty z przygotowania biznesplanu oraz zajęcia praktyczne w zakresie budowania wizerunku i autoprezentacji w języku angielskim będą realizowny w terminie późniejszym. Prosimy o śledzienie naszej strony.