Menu

Aktualności

04.03.2019

 

 

 

Tu realizowany jest projekt:
 
nr POWR.03.05.00-00-Z232/17
 
 
pn. 
„Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020
w ramach działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
 
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
 
 
 UWAGA! Wznawiamy nabór na kurs "Język angielski praktycznie" oraz na szkolenie "Metodyka, wyszukiwanie i prezentowanie informacji naukowej"
Zapisy trwają!
Wejdź na zakładkę z lewej strony i aplikuj.
 
Nabór chętnych na kurs j. angielskiego kończącego się egzaminem certyfikowanym Mondiale Technical został zakończony.
Można jeszcze zapisywać się na szkolenie "Metodyka, wyszukiwanie i prezentowanie informacji naukowej" . Jest jeszcze kilka miejsc na spotkania 1 i 5 kwietnia.
 
Uwaga! Szkolenia z oprogramowania AutoCAD, MS Office, warsztaty z przygotowania biznesplanu oraz zajęcia praktyczne w zakresie budowania wizerunku i autoprezentacji w języku angielskim będą realizowny w terminie późniejszym. Prosimy o śledzienie naszej strony.
 

04.03.2019
ilustracja Od 4 marca do 30 kwietnia trwa nabór zgłoszeń do 19. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Kobiety prowadzące badania z zakresu szeroko pojętych nauk o życiu mają dodatkową szansę na promowanie swoich osiągnięć naukowych oraz uzyskanie wsparcia finansowego.                                                                              
22.02.2019

 

 

22.02.2019
ilustracjaFundacja En Arche ogłasza konkurs na stypendium pieniężne dla osób zainteresowanych teorią inteligentnego projektu. Konkurs adresowany jest do studentów biologii trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego roku studiów magisterskich oraz trzeciego i czwartego roku studiów jednolitych. Zwycięzcy konkursu będą otrzymywać stypendium w wysokości 1200 zł miesięcznie od października 2019 roku do czerwca 2020 roku.
19.02.2019
ilustracjaZ końcem stycznia rozpoczęliśmy rekrutację do III edycji programu akceleracyjnego, którego celem jest przyspieszenie rozwoju i komercjalizacji produktów i usług skierowanych do firm przemysłowych. Program realizujemy wspólnie z liderami polskiego przemysłu, którzy zdecydowali się wdrażać u siebie najciekawsze rozwiązania. Są wśród nich: Grupa Tauron – największy dystrybutor energii elektrycznej w Polsce, docierający do 5,5 miliona klientów końcowych, Grupa Azoty – narodowy champion w dziedzinie chemii, ASTOR – jeden z wiodących dostawców robotyki i automatyki przemysłowej w Polsce, ES-SYSTEM – największa polska firma w branży oświetleniowej.
12.02.2019

 

Studia podyplomowe z możliwością dofinansowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

 

07.02.2019
ilustracjaProces rekrutacji CEO for One Month jest wieloetapowy. Spośród zgłoszeń nadesłanych do 16 kwietnia, wybranych zostanie 10 finalistów. Zostaną oni zaproszeni do siedziby Adecco, gdzie wezmą udział w profesjonalnym i dopasowanym do tak wymagającej rekrutacji Assessment Center. Do finału wybrane zostaną trzy osoby, które odbędą indywidualne rozmowy z Anną Wicha, Dyrektor Generalnym Adecco Poland. Nowego CEO poznamy 28 maja.9.00