Menu

Aktualności

14.11.2019
   
21.11.2019

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w bieżącym roku rozpoczął przygotowania do utworzenia Grupy Pomocy Humanitarnej. Działanie to wspierane jest przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.  

Po raz pierwszy na Lubelszczyźnie będziemy tworzyć innowacyjne rozwiązanie służące niesieniu pomocy ofiarom klęsk i katastrof. Projekt jest komplementarny z szeregiem krajowych i międzynarodowych dokumentów strategicznych. Działania są spójne m.in. z Europejską Strategią na Rzecz Wzrostu „Europa – 2020”, wzmacniają zdolność społeczeństw do reagowania na wypadek nieszczęść. 

Rozpoczynamy rekrutacje do projektu. Szukamy osób, które są odważne i lubią wyzwania. Mają w sobie chęć do pomagania innym i chcą tworzyć skład pierwszej w Polsce Grupy Pomocy Humanitarnej PCK.

Grupa pomocy humanitarnej pck.pdf

17.11.2019
   
14.11.2019
   
13.11.2019
    
06.11.2019
     
05.11.2019