[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności

29.04.2015studenci

 

Celem dwusemestralnych studiów podyplomowych jest uzyskanie aktualnej wiedzy w zakresie obciążeń finansowych, zasad prowadzenia rachunkowości finansowej, w tym ewidencji, kalkulacji i sprawozdawczości z uwzględnieniem wymogów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz systemu FADN dla gospodarstw rolniczych i producentów rolnych. W programie nauczania szczególny nacisk kładziony będzie na zmiany w systemie opodatkowania rolników dotyczące wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie.

 

Po zakończeniu studiów absolwent będzie posiadał wiedzę o obowiązkach rolnika w zakresie sprawozdawczości księgowej dotyczącej podatku dochodowego oraz zasad prowadzenia ewidencji księgowej wynikającej z obowiązku rozliczania podatku VAT. Studia skierowane są do rolników i przedsiębiorców rolnych, pracowników instytucji samorządowych i rządowych wspierających sektor rolny. Absolwenci mogą być zatrudnieni biurach rachunkowych prowadzących księgowość gospodarstw lub przedsiębiorstw rolniczych, w roli doradców w zakresie rachunkowości rolnej lub nauczycieli szkół rolniczych i in. Koszt studiów wynosi 1 400 zł/semestr. Nadzór merytoryczny nad studiami pełni Rada Wydziału Agrobioinżynierii. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.cku.up.lublin.pl.


« wstecz