Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Tematy prac dyplomowych

BIOINŻYNIERIA

« wstecz

 

Propozycje tematów prac magisterskich:

Synteza i charakterystyka mieszańców oddalonych roślin

Analiza molekularna mieszańców roślin

Analiza cytologiczna mieszańców oddalonych roślin

Analiza podobieństwa genetycznego wybranych gatunków roślin

Wykorzystanie markerów DNA do identyfikacji wybranych genów w roślinach uprawnych

Analiza ekspresji wybranych genów indukowanych pod wpływem stresów biotycznych i abiotycznych

Analiza ekspresji wybranych genów kodujących szlaki metaboliczne roślin zbożowych

Wprowadzanie i identyfikacja genów warunkujących wybrane cechy ilościowe roślin zbożowych

Wprowadzanie i identyfikacja genów warunkujących odporność na wybrane stresy biotyczne w roślinach zbożowych

Badania nad mikrorozmnażaniem roślin

Wykorzystanie kultur in vitro w badaniach roślin

Wykorzystanie nanocząsteczek w badaniach roślin

Wpływ nanoczasteczek na rozwój roślin

 

Propozycje tematów prac inżynierskich:

Projektowanie specyficznych markerów DNA dla wygranych genów w roślinach

Potencjalne możliwości wykorzystania gatunków dzikich do poprawy odporności na stresy biotyczne i abiotyczne roślin uprawnych

Ocena zróżnicowania genetycznego wybranych roślin (ekspertyza)

Możliwości wykorzystania barkodingu

Analiza systemów nadekspresji

Projektowanie szczepionek rekombinowanych

Ekspertyza produktów pod względem obecności wybranych genów i transgenów

Nanocząsteczki w ochronie środowiska i gospodarce

Wykorzystanie białek w poprawie cech reologicznych produktów