foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Aktualności

09.08.2019
  
08.08.2019

"Iga Sarzyńska - wzrusza Toruń" - nasza Absolwentka otworzyła  sklep i pracownię z własnymi wyrobami, przepysznymi, artystycznie zdobionymi piernikami. Na starówce w Toruniu przy ul. Kopernika 14 przepiękne cukiernicze wyroby cieszą oczy i łakomczuchów.

 

Gratulujemy!

 

01.08.2019

 

 

W dniach 23 – 24 lipca 2019 roku dr hab. Małgorzata Karwowska prof. uczelni przeprowadziła kontrole w 6 zakładach przemysłu spożywczego, w których studenci kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka realizują 16-tygodniowe staże w ramach projektu „Wysokiej Jakości Staże szansą zawodową dla studentów TŻiŻCZ UP w Lublinie”. Kontrole odbyły się w następujących przedsiębiorstwach: Piekarnia Grela, Europiek, SuperDrob, SAD SANDOMIERSKI, Zamojskie Zakłady Zbożowe, w których staże realizuje 10 studentów.  
 
 
W ramach stażu studenci m.in. poznają technologie uczestnicząc w procesie produkcji, zapoznają się z dokumentacją systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, wykonują analizy w laboratoriach w ramach kontroli jakości pod nadzorem Opiekunów stażu.
 
 
Przeprowadzone kontrole wykazały, że staże realizowane są zgodnie z założonym programem i spełniają kryteria staży wysokiej jakości zgodnie z zaleceniami Rady (2014/C88/01).
 
Wszystkim stażystom życzymy wytrwałości w pogłębianiu wiedzy i umiejętności oraz zdobywaniu praktycznego doświadczenia  w zakładach przemysłu spożywczego.

 

23.07.2019
 
18.07.2019
      
10.07.2019

 

 

6 lipca 2019 roku w Sali Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów podyplomowych zarządzanie jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności.

 

W tegorocznej edycji studiów podyplomowych zarządzanie jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności uczestniczyło 22 słuchaczy, głównie przedstawicieli zakładów przemysłu spożywczego oraz organów urzędowej kontroli żywności. Słuchacze, oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, otrzymali certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000:2018 wydany przez TÜV Rheinland Polska.

Słuchacze wysoko ocenili zdobyte kwalifikacje. W ankiecie końcowej wszyscy jednogłośnie wskazali, że studia podyplomowe zarządzanie jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności realizowane na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie spełniły ich oczekiwania.

 

Wszystkim absolwentom dziękujemy za wspólnie spędzony czas w murach Naszej Uczelni oraz życzymy realizacji planów i sukcesów w sferze zawodowej.

 

08.07.2019
 
04.07.2019
  
27.06.2019

 

Studenci kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka realizują staże zawodowe biorąc udział w  projekcie „Wysokiej Jakości Staże szansą zawodową dla studentów TŻiŻCZ UP w Lublinie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym Osi III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju).

 

W roku akademickim 2017/2018 staże odbyło 37 studentów w 20 zakładach przemysłu spożywczego, w tym w zakładach przemysłu mięsnego i drobiarskiego, piekarniach, zakładach przemysłu zbożowego, mleczarniach, zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego. Studenci wysoko ocenili jakość odbytych staży. Wielu z nich otrzymało propozycję pracy w zakładach, w których odbyli staż.

 

W roku akademickim 2018/2019 projekt cieszył się znacznie większym zainteresowaniem studentów. W czerwcu 2019 roku staże rozpoczęło 50 studentów kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka w 32 przedsiębiorstwach branży spożywczej. Staże potrwają 16 tygodni, do końca września 2019 roku.

 

26.04.2019