foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Aktualności

28.01.2013

Dr inż. Joanna STADNIK, adiunkt w Katedrze Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością, którą kieruje prof. dr hab. Zbigniew J. Dolatowski (Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii), otrzymała prestiżowe wyróżnienie Fundacji Pro Scientia et Vita Polskiej Akademii Nauk dla wybitnego młodego naukowca.

 

Fundację Pro Scientia et Vita powołali w 2001 roku członkowie Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN. Celem Fundacji jest nagradzanie młodych (do 35 roku życia) pracowników nauki z zakresu nauk rolniczych, leśnych, weterynaryjnych i o żywności, którzy wyróżniają się istotnym dorobkiem badawczym oraz wysoką aktywnością
w środowisku naukowym.

Uroczystość wręczenia dyplomów i nagród odbyła się 10 grudnia 2012 r. w siedzibie Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Zainteresowania naukowe dr Joanny Stadnik koncentrują się nad prozdrowotnymi i potencjalnie toksycznymi produktami przemian białek w procesie dojrzewania mięsa oraz wpływem drobnoustrojów na ich tworzenie. Jest autorem i współautorem 23 oryginalnych prac twórczych, 4 rozdziałów w monografiach oraz 31 komunikatów i artykułów popularnonaukowych z zakresu technologii mięsa. Pani Doktor uczestniczyła w 18 krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, w trakcie których wygłosiła 8 referatów i zaprezentowała 21 posterów. Referat „Influence of antioxidant dietary supplements on quality and stability of meat and meat products” wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Using Science to Drive Success in the Food Market”, która odbyła się w Warszawie w dniach 25 - 26 maja 2010 r., został wyróżniony przez Międzynarodową Unię Nauki o Żywności i jej Technologii IUFoST (The International Union of Food Science and Technology). Dr Joanna Stadnik brała aktywny udział w organizacji dwóch międzynarodowych konferencji naukowych, w tym pełniła funkcję sekretarza Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Tradycyjne i Regionalne Technologie i Produkty w Żywieniu Człowieka”. Od 2009 r. jest Prezesem Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności i członkiem Zarządu Głównego PTTŻ. Za działalność naukową i organizacyjną była pięciokrotnie wyróżniana Nagrodą Rektora UP w Lublinie.

 


« wstecz