wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
E-książka

« wstecz

 

 

 
   

POLSKIE  ROLNICTWO  WOBEC  WYZWAŃ  WSPÓŁCZESNOŚCI

Tom 1. Wymiar ekonomiczno-strukturalny

Anna Nowak, Tomasz Kijek, Artur Krukowski

Lublin 2019, ISBN 978-83-7259-307-8 on-line, ss. 118

 
   

POLSKIE  ROLNICTWO  WOBEC  WYZWAŃ  WSPÓŁCZESNOŚCI

Tom 2. Wymiar społeczny i środowiskowy

Armand Kasztelan, Anna Nowak, Barbara Bujanowicz-Haraś

Lublin 2019, 978-83-7259-309-2 on-line, ss. 129

   

MIĘDZYNARODOWA  KONFERENCJA  NAUKOWA

"Gospodarowanie przestrzenią a zasoby przyrodnicze"

Książka streszczeń referatów i posterów

Zamość 22-24 maja 2019 r.

pod red. Haliny Lipińskiej i Mariusza Kulika

Lublin 2019, ISBN 978-83-7259-299-6 on-line, ss. 141

   

Zbiór testów z biochemii

pod red. Witolda Kędzierskiego

autorzy: Krzysztof Kowalik, Mateusz Kopeć, Sylwia Sajdak

oprac. graf. wzorów i przemian: Michał Danielak

Lublin 2019, ISBN 978-83-7259-2291-0 on-line, ss. 170

 

Publikację można zakupić w serwisie IBUK.PL:

https://www.ibuk.pl/fiszka/202242/zbior-testow-z-biochemii.html

 

Aktualne problemy w produkcji zwierzęcej

pod red. Witolda Chabuza i Bożeny Nowakowicz-Dębek

Lublin 2018, ISBN 978-83-7259-281-1 on-line, ss. 180

 

 

Biogospodarka i środowisko 

pod red. Bożeny Nowakowicz-Dębek i Witolda Chabuza

Lublin 2018, ISBN 978-83-7259-280-4 on-line, ss. 120

 

LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

 

Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego. 

Streszczenia

Lublin 2018, ISBN 978-83-7259-279-8 on-line, DOI: 10.24326/ptz.2018.1, ss. 260