[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności doktorantów

16.11.2012

Wszystkich doktorantów (a zwłaszcza I roku), którzy złożylli wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego prosze o podanie w Dziale Spraw Socjalnych Studentów poprawnego numeru rachunku baknowego na który mają być wpłacane środki.

Jednoczesnie przypominam doktorantom, z którymi Uczelnia zawarła umowę cywilno-prawna o obowiązku comiesiecznego składania sprawozdania i rachunku.

16.11.2012studenci

Promocja Doktorów i Wręczenie Dyplomów Wyróżniającego się Absolwenta UP w Lublinie - fotoreportaż

30.10.2012studenci
22.10.2012

15 LISTOPADA 2012 ROKU W GODZ. 14:00 – 18:30 W SALI „N” (ul. LESZCZYŃSKIEGO 7) ODBĘDZIE SIĘ OBOWIĄZKOWE,
ZAKOŃCZONE EGZAMINEM PISEMNYM, SZKOLENIE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA DOKTORANTÓW I ROKU UP W LUBLINIE.

17.10.2012
Dnia 12 października 2012 r. JM Rektor podpisał Zarządzenie w sprawie stypendiów doktoranckich. Więcej informacji w zakładce "Ważne dla doktorantów"
08.10.2012

Procedura zawierania umów.