CTT   Stanowisko ds. Komercjalizacji Badań i Transferu Technologii
Menu

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin mapa JAK TRAFIĆ?
tel. 81 445 62 51, e-mail: komercjalizacja@up.lublin.plAktualności

13.07.2016


Celem programu DIALOG jest wsparcie budowania współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Dofinansowanie obejmuje następujące obszary działań:


  „Doskonałość naukowa” obejmuje finansowanie projektów mających na celu:


- umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć,
- kształtowanie i wdrażanie mechanizmów ewaluacyjnych inicjujących proces zmian projakościowych,
- wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej,
- kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki,
- podnoszenie jakości i przełomowości badań naukowych(frontier research), wszczególności poprzez identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych oraz podjęcie pionierskich prac badawczych w tym zakresie,
- identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki;


  „Nauka dla innowacyjności” obejmuje finansowanie projektów mających na celu:


- otwarcie nauki na rynek pracy i poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym,

- wspieranie procesów innowacyjności i komercjalizacji wyników badań naukowych, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji,
- upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką;

 

 

więcej informacji na: stronie ministerstwa


« wstecz