CTT   Stanowisko ds. Komercjalizacji Badań i Transferu Technologii
Menu

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin mapa JAK TRAFIĆ?
tel. 81 445 62 51, e-mail: komercjalizacja@up.lublin.plAktualności

04.07.2016

Szanowni Państwo przedmiotem zmówienia jest realizacja usługi polegającej na opracowaniu znacząco ulepszonego wyrobu oraz nowej usługi. Realizacja niniejszego zamówienia polegać będzie na wykonaiu prac badawczo - rozwojowych dotyczących opracowania innowacyjnego biopreparatu do unieszkodliwiania osadow ściekowych, pozwalającego na pracę mikrobiologiczną w niższym zakresie  temperatur niż bakterie naturalnie występujące w naszym środowisku. Prace badawczo - rozwojowe powinny być przeprowadzone w środowisku proptotypowym. a rezultat potwierdzony na ustalonej przez zamawiającego ilości prób w przykładowym środowisku produkcyjnym. Wyniki przeprowadzonych prac badawczo - rozwojowych w ramach usługi oraz wykonania na ich podstawie dokumentacja w postaci raportu pisemnego powinna stanowić podstawę do uruchomienia przez Zamawiajacego produkcji powtarzalnej.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 18.07.2016 r. do godz. 16.00

 

Osoby zainteresowane złożeniem oferty prosimy o kontakt z parcownikami Centrum Transferu Technologii

komercjalizacja@up.lublin.pl


« wstecz