CTT   Stanowisko ds. Komercjalizacji Badań i Transferu Technologii
Menu

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin mapa JAK TRAFIĆ?
tel. 81 445 62 51, e-mail: komercjalizacja@up.lublin.plAktualności

14.06.2016

Szanowni Państwo Centrum Transferu Technologii zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przeprowadzenia badań polegających na opracowaniu wartości referencyjnych dla zawartości poszczególnych mikro i makro elementów w sierści każdego gatunku zwierzęcia w oparciu o analizę „wejścia” i „wyjścia” oraz wskazanie zaleceń dietetycznych i suplementacyjnych na wypadek odchylenia wyniku od normy.

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań mających na celu wprowadzenie nowej usługi z zakresu analizy pierwiastkowej sierści 4 gatunków zwierząt: psów, kotów, koni oraz krów.

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 22.06.2016r. godz. 20.00

 

Zakres działań do realizacji:

Zadanie 1: Wytypowanie grup gatunkowych do udziału w badaniu (15 sztuk w każdej grupie).

Zadanie 2: Przeprowadzenie badań „wejściowych” – dla każdego badanego zwierzęcia przeprowadzone zostaną: badania krwi (profil ogólny i jonogram) oraz badanie sierści (określona zostanie zawartość pierwiastków w sierści badanych zwierząt).

Zadanie 3: Wprowadzenie ujednoliconego sposobu karmienia dla psów, kotów, koni i krów oraz monitorowanie ich zachowań.

Zadanie 4: Przeprowadzenie badań „wyjściowych” - dla każdego badanego zwierzęcia analogicznie jak w zadaniu 2.

Zadanie 5: Opracowanie i przedstawienie wniosków w postaci wartości referencyjnych dla zawartości poszczególnych mikro i makro elementów w sierści zwierząt oraz opracowanie zaleceń dietetycznych i suplementacyjnych na wypadek odchylenia od normy.

Usługa powinna także obejmować włączenie końcowych użytkowników (w rozumieniu ostatecznych odbiorców) w proces tworzenia nowej usługi poprzez ich udział w testowaniu/ recenzowaniu/ opiniowaniu/ identyfikacji potrzeb w zakresie nowych usług.

 

Osoby zainteresowane wykonaniem badań prosimy o kontakt z pracownikami Centrum Transferu Technologii.


« wstecz