CTT   Stanowisko ds. Komercjalizacji Badań i Transferu Technologii
Menu

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin mapa JAK TRAFIĆ?
tel. 81 445 62 51, e-mail: komercjalizacja@up.lublin.plAktualności

06.06.2016

  

Serdecznie zapraszamy na konferencję, wystawę i warsztaty w ramach Panelowych Spotkań Dyskusyjnych PSD 2016 "Innowacje w praktyce", które odbędą się 24-25 listopada w salach audytoryjnych Arena Lublin.

 

  

Głównym celem PSD 2016 jest upowszechnianie znaczenia osiągnięć naukowych, a także wymiana doświadczeń oraz integracja studentów, doktorantów i młodych naukowców. Rezultatem udziału w wydarzeniu jest możliwość nawiązania kontaktów z przedsiębiorcami, stworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz zdefiniowanie obszarów ich możliwej współpracy.

 

III  Panelowe Spotkanie Dyskusyjne „Innowacje w praktyce” umożliwi uczestnikom prezentację prac badawczych i przeglądowych w postaci wystąpień lub posterów oraz umieszczenie streszczeń prac w materiałach konferencyjnych. Możliwa będzie także publikacja rozdziałów (4 pkt. MNiSW). Najlepsze prace zostaną opublikowane w wybranych czasopismach naukowych.

 

ZAPROSZENIE

 

Szersze informacje na temat wydarzenia znajdą Państwo na stronie:

http://www.cine.edu.pl/pomiary4.html

 

 


« wstecz