CTT   Stanowisko ds. Komercjalizacji Badań i Transferu Technologii
Menu

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin mapa JAK TRAFIĆ?
tel. 81 445 62 51, e-mail: komercjalizacja@up.lublin.plAktualności

28.11.2016

 W dniach 24-25 listopada odbyła się III Ogólnopolska konferencja naukowa INNOWACJE W PRAKTYCE. Organizatorami wydarzenia byli:
-        Polska Akademia Nauk O/Lublin
-        Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych
-        Politechnika Lubelska (Biuro Rozwoju, Promocji i Kooperacji)
-        Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Centrum Transferu Technologii)
-        Uniwersytet Medyczny w Lublinie
-        Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublin
-        Katolicki Uniwersytet w Lublinie

Głównym celem Panelowych Spotkań Dyskusyjnych 2016 było upowszechnianie osiągnięć naukowych, a także wymiana doświadczeń oraz integracja studentów, doktorantów i młodych naukowców.

Na konferencji swoje wystąpienia zaprezentowali doktoranci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie mgr inż.  Paweł Gierasimiuk "Innowacje w rolnictwie- wgłębny wysiew nawozów w technologii uprawy bezorkowej" oraz mgr inż. Łukasz Sęczyk "Aktualny status i perspektywy rozwoju żywności funkcjonalnej".
Pani mgr Katarzyna Antosiewicz, pracownik Zespołu ds. funduszy strukturalnych, przeprowadziła warsztaty „Droga do Innowacji”, czyli możliwości finansowania w perspektywie 2014-2020.

Serdecznie dziękujemy prelegentom za zaangażowanie i profesjonalne przygotowanie wystąpień.
 

 

 

 

Centrum Transferu Technologii

 


« wstecz