BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Aktualności

05.12.2017

Podczas II Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie k. Warszawy w dniu 1 grudnia 2017 r. odbyła się konferencja pt. "Rasy rodzime gwarantem produktów wysokiej jakości". Jej organizatorem był Instytut Zootechniki PIB w Balicach - lider projektu BIOSTRATEG "Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju", wraz z partnerami konsorcjum, do grona, których należy Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Jednym z prelegentów była Pani prof. dr hab. Joanna Barłowska, Dziekan Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, która przedstawiła wykład pt. "Mleko ras lokalnych jako cenny surowiec do produkcji markowych produktów regionalnych". Liczny udział w konferencji wzięli pracownicy Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych oraz Instytutu Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności. Konferencję zaszczycił swoim udziałem również JM Rektor Uniwersytetu - Pan prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, który przewodniczył obradom. Podczas konferencji odbył się pokaz, połączony z degustacją produktów wytwarzanych na bazie surowców pozyskiwanych od zwierząt ras rodzimych. Wśród grona wystawców znalazł się Pan Zbigniew Kołodziej z Puchaczowa - właściciel "Majątku Rutka", hodowca ras rodzimych, który od wielu lat współpracuje z Zakładem Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła oraz Zakładem Hodowli Małych Przeżuwaczy, który promował sery wytwarzane na bazie mleka pozyskiwanego od krów rasy białogrzbietej. Masło oraz sery wytwarzane na bazie mleka z udziałem krów rasy polska czerwona promowała SM w Łużnej, z którą współpracują pracownicy Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych w ramach projektu BIOSTRATEG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« wstecz