BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Aktualności

Godziny rektorskie - 10,12, 18 oraz 19 maja

2 maja - godziny rektorskie 

24.04.2017relacje
   
10.04.2017obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mohammeda Jard Kadhim, MSc Tytuł rozprawy doktorskiej: „The effect of propolis and bee poleen on selected production parameters in Japanese quail (Coturnix japonica)”. „Wpływ propolisu oraz pyłku pszczelego na wybrane parametry produkcyjne przepiórek japońskich (Coturnix japonica)”.

06.04.2017

XXXVI Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego

   
04.04.2017

 

Warsztaty: autoprezentacja w wystąpieniach publicznych

06.03.2017wipro

Konferencja: Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie

27.02.2017

W związku z rozpoczęciem prac badawczych w ramach grantu NCN OPUS 9 pt. "Spektroskopia Rezonansu Magnetycznego w Badaniu Zmian Koncentracji Metabolitów Mózgu w Wyniku Diety Bakteryjnej" Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznegow Lublinie  poszukuje do zespołu badawczego Doktoranta z dyscyplin: biologia, weterynaria, biochemia, chemia, biotechnologia, inżynieria biomedyczna, lub pokrewnych. Dla doktoranta przeznaczone jest comiesięczne stypendium naukowe.

http://www.up.lublin.pl/files/images/navig/acrobat-pdf-wersja.png