BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Aktualności

10.04.2017obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mohammeda Jard Kadhim, MSc Tytuł rozprawy doktorskiej: „The effect of propolis and bee poleen on selected production parameters in Japanese quail (Coturnix japonica)”. „Wpływ propolisu oraz pyłku pszczelego na wybrane parametry produkcyjne przepiórek japońskich (Coturnix japonica)”.

06.04.2017

XXXVI Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego

   
04.04.2017

 

Warsztaty: autoprezentacja w wystąpieniach publicznych

06.03.2017wipro

Konferencja: Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie

27.02.2017

W związku z rozpoczęciem prac badawczych w ramach grantu NCN OPUS 9 pt. "Spektroskopia Rezonansu Magnetycznego w Badaniu Zmian Koncentracji Metabolitów Mózgu w Wyniku Diety Bakteryjnej" Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznegow Lublinie  poszukuje do zespołu badawczego Doktoranta z dyscyplin: biologia, weterynaria, biochemia, chemia, biotechnologia, inżynieria biomedyczna, lub pokrewnych. Dla doktoranta przeznaczone jest comiesięczne stypendium naukowe.

http://www.up.lublin.pl/files/images/navig/acrobat-pdf-wersja.png

22.02.2017obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Roberta Piotra Pastuszki Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ wybranych czynników na wartość odżywczą i przydatność technologiczną mleka koziego, ze szczególnym uwzględnieniem frakcji tłuszczowej”.

 

Zaproszenie na posiedzenie naukowe: Jakość zdrowotna produktów pozyskiwanych od ślimaków

31.01.2017konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni