BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Laboratorium Analizy Pasz i Materiału Biologicznego

kierownik: dr inż. Edyta Kowalczuk-Vasilev, adiunkt badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-68-19
e-mail: edyta.kowalczuk@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

  Pracownicy

  • mgr inż. Anna Danek-Majewska, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-65-13, 81-445-66-95
   e-mail: anna.majewska@up.lublin.pl
  • dr Michał Pałys, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-66-95
   e-mail: michal.palys@up.lublin.pl
  • mgr inż. Justyna Widz, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-13
   e-mail: justyna@mwidz.pl