BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
  Zakład Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych

  Kierownik: prof. dr hab. Mariusz Florek, profesor
  tel. 81-445-66-21
  e-mail: mariusz.florek@up.lublin.pl

  Jednostka nadrzędna

  Profesorowie zwyczajni, profesorowie

  Profesorowie uczelni

  • dr hab. Piotr Skałecki, profesor uczelni, tel. 81-445-65-69
   e-mail: skalka_p@op.pl

  Asystenci

  Pozostali pracownicy