BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów

ul. B. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin
www: http://www.hydrobiologia.up.lublin.pl/
Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Mieczan, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-461-00-61 w. 305
e-mail: tomasz.mieczan@up.lublin.pl, www

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

 • prof. dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska, profesor badawczo-dydaktyczny, tel. 81-461-00-61 w. 306
  e-mail: barbara.pawlik@up.lublin.pl / Zakład Hydrobotaniki

Profesorowie uczelni

 • dr hab. Małgorzata Adamczuk, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-461-00-61 w. 316
  e-mail: malgorzata.adamczuk@up.lublin.pl
 • dr hab. Adam Bownik, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-67-92 w. 307
  e-mail: adam.bownik@up.lublin.pl / Zakład Hydrobotaniki
 • dr hab. Andrzej Demetraki-Paleolog, profesor uczelni dydaktyczny, tel. 81-461-00-61 w. 307
  e-mail: daga@pro.onet.pl
 • dr hab. Wojciech Pęczuła, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-461-00-61 w. 311
  e-mail: wojciech.peczula@up.lublin.pl / Zakład Hydrobotaniki
 • dr hab. Magdalena Pogorzelec, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-461-00-61 w. 308
  e-mail: magdalena.pogorzelec@up.lublin.pl / Zakład Hydrobotaniki
 • dr hab. Barbara Sowińska-Świerkosz, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-461-00-61 w. 320
  e-mail: barbara.sowinska@wp.pl / Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody

Adiunkci

 • dr Beata Ferencz, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-461-00-61 w. 317
  e-mail: beata.ferencz@up.lublin.pl / Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody
 • dr inż. Anna Kaczorowska, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-461-00-61 w. 319
  e-mail: anna.k.kaczorowska@gmail.com
 • dr Wojciech Płaska, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-461-00-61 w. 309
  e-mail: wojciech.plaska@up.lublin.pl
 • dr hab. Jacek Rechulicz, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-461-00-61 w. 321
  e-mail: jacek.rechulicz@up.lublin.pl
 • dr Joanna Sender, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-461-00-61 w. 323
  e-mail: joanna.sender@up.lublin.pl / Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody
 • dr hab. Monika Tarkowska-Kukuryk, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-461-00-61 w. 310
  e-mail: monika.kukuryk@up.lublin.pl / Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody
 • dr inż. Magdalena Toporowska, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-461-00-61 w. 304
  e-mail: magda.wis@interia.pl / Zakład Hydrobotaniki

Pracownicy

 • dr Michał Niedźwiecki, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-461-00-61 w. 313
  e-mail: michal.niedzwiecki@up.lublin.pl
 • dr inż. Magdalena Toporowska, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-461-00-61 w. 304
  e-mail: magda.wis@interia.pl / Zakład Hydrobotaniki
 • dr inż. Beata Żuraw, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-461-00-61 w. 304
  e-mail: beata.zuraw@up.lublin.pl
 • mgr inż. Monika Żybura, starszy technik, tel. 81-461-00-61 w. 318
  e-mail: monika.zybura@up.lublin.pl / Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody