BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Zakład Hodowli i Dobrostanu Zwierząt Towarzyszących

Kierownik: dr hab. Mirosław Karpiński, adiunkt
tel. 81-445-60-39
e-mail: miroslaw.karpinski@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

Wykładowcy

Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Elżbieta Mazurek, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-35