BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: dr hab. Anna Winiarska-Mieczan, profesor uczelni
tel. 81-445-67-44
e-mail: anna.mieczan@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

  Adiunkci

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Anna Danek-Majewska, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-65-13,81-445-66-95
   e-mail: anna.majewska@up.lublin.pl
  • mgr inż. Justyna Widz, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-13
   e-mail: justyna@mwidz.pl